Mae 19 o Gyflogwyr o Gymru wedi derbyn ‘Gwobrau Arian’ Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) am gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog.

Mae’r enillwyr yn cynnwys awdurdodau lleol a chyflogwyr sector preifat, o ficro-gyflogwyr i fentrau bach a chanolig wedi’u lleoli yng Nghymru.

Caiff y gwobrau eu cyflwyno’n ffurfiol yn Seremoni Wobrwyo Arian ERS y Lluoedd Arfog yng Nghymru yn Sain Ffagan ym mis Tachwedd.

“Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod y gefnogaeth ragorol i’n lluoedd arfog gan gyflogwyr ledled Prydain a hoffwn ddiolch a llongyfarch pob un.

“Waeth beth fo’u maint, eu lleoliad neu eu sector, mae cyflogi cyn-bersonél y lluoedd arfog yn dda i fusnes ac eleni rydym wedi dyblu nifer y gwobrau i gydnabod y gefnogaeth wych y maent yn ei rhoi.”

Dywedodd y Gweinidog Amddiffyn Pobl a Chyn-filwyr Johnny Mercer:

“Mae cyn-filwyr yn gwneud cyfraniad enfawr i fusnesau ledled y wlad ac mae’n wych gweld y nifer fwyaf erioed o sefydliadau yn cael eu cydnabod am eu cefnogaeth.

“Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda busnesau i’w helpu i ddeall ymhellach y gwerth enfawr y gall cyn-filwyr, milwyr wrth gefn a phriod milwrol eu cynnig i’w sefydliad.”

Mae Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y gwasanaeth Amddiffyn yn cydnabod y rhai sy’n dangos neu’n hyrwyddo cefnogaeth i gymuned y Lluoedd Arfog, ac yn rhannu gwerthoedd Cyfamod y Lluoedd Arfog – sef addewid gan y genedl y bydd y rhai sy’n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg.

Disgwylir i enillwyr y wobr Arian fodloni meini prawf amrywiol, megis; cyflogi o leiaf un unigolyn o gymuned y Lluoedd Arfog, mynd ati’n ddyfal i sicrhau bod ei weithlu yn ymwybodol o’i bolisïau positif, cefnogi milwyr wrth gefn sy’n ymfyddino, a chynnig o leiaf bum niwrnod y flwyddyn iddynt ar gyfer eu hyfforddiant.

Dyma restr lawn o enillwyr Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr 2019 Cymru:

1940s Swansea Ltd.

Chevron Training

Blaenau Gwent county Borough Council

Cardiff & Vale College

Cardiff University

Cymru Creations

Forces Fitness Ltd.

GAP personnel holdings Ltd

Hannaman Material Handling Ltd.

Helix Tactical Ltd.

North Wales Police

TATA steel Europe

The British Training Board

Therapies 4 Services

Velindre University NHS Trust

Worthington & Jones Ltd.

Wrexham County Borough Council

Alun Griffiths Contracting

Public Health Wales

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru