Mewn digwyddiad a gynhaliwyd ddoe yn y Senedd, rhoddodd Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAF) o Sir Benfro gyflwyniad ac fe wnaethon nhw dderbyn gwobrau.

Ym mis Ebrill, enwyd Sgwadron 948 (Hwlffordd a Dinas Tyddewi) yn enillwyr cystadleuaeth ymchwil ‘Wales Air Aces’, a welodd 2,000 o gadetiaid o bob cwr o Gymru yn astudio awyrenwyr o’r Rhyfel Byd Cyntaf ac yn paratoi cyflwyniadau o’u canfyddiadau.

Mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol i nodi pen-blwydd yr RAF yn 100 oed, cyflwynodd dau gadet o 948 Sgwadron eu cyflwyniad buddugol am hanes canolfan môr-awyren yng Ngorllewin Cymru a ddaeth yn RAF Abergwaun ar 1 Ebrill 1918.

Roedd Prif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Elin Jones a Phennaeth Staff yr Awyr, y Prif Farsial Awyr Syr Stephen Hillier yn bresennol yn y digwyddiad.

Dywedodd William Letten, 13 oed, o Sgwadron 948 (Hwlffordd a Dinas Tyddewi): “Roeddwn yn falch iawn o fod yma yn cynrychioli fy sgwadron yn y Senedd. Roedd yn wych gallu dweud wrth bobl fel Pennaeth y Staff Awyr am ein hymchwil. ”

Mae Cadetiaid Awyr yr RAF yn mynychu sgwadron ddwywaith yr wythnos i ddysgu a thyfu trwy brofiadau sy’n newid bywyd ac yn gweithio tuag at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, sy’n eu helpu i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys arddangosfeydd o drawstoriad o waith unedau’r RAF yng Nghymru, gan gynnwys Gwasanaeth Achub Mynydd yr RAF, canolfan arweinyddiaeth a hyfforddiant antur y Lluoedd Arfog Crughywel, Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru a Chadetiaid Awyr yr RAF o Gymru. Torrodd y Llywydd a Syr Stephen gacen arbennig ar gyfer Canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol wedi ei haddurno â baner Cymru a logo RAF100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talodd Syr Stephen deyrnged i’r berthynas gref rhwng Cymru a’r RAF. Dywedodd: “Mae’r berthynas honno’n mynd yn ôl i sefydlu’r RAF. I’r Cymro David Lloyd George y mae’r diolch am y weledigaeth a’r arweinyddiaeth wleidyddol gadarn oedd eu hangen i sicrhau bod awyrlu annibynnol cyntaf y byd yn cael ei sefydlu.”

Siaradodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC am ei gysylltiadau teuluol agos â’r RAF, gan ddweud sut roedd ei dad wedi gwasanaethu yn yr Almaen a sut i’w hen-ewythr, peilot yn ystod y rhyfel, gael ei ladd mewn damwain awyren. Roedd y golled hon yn dal i gael ei theimlo i’r byw gan y teulu, meddai.

Dywedodd Swyddog Awyr Cymru, y swyddog RAF uchaf yng Nghymru, Comodor yr Awyrlu Adrian Williams: “Mae hwn yn ddigwyddiad mawreddog i’r RAF ac mae’n anrhydedd mawr fod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dewis cydnabod yr RAF a’n canmlwyddiant yn y ffordd arbennig hon.”

Mae’r RAF yn dathlu ei ganmlwyddiant gyda chyfres o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal ledled y Deyrnas Unedig. I ddod o hyd i ddigwyddiad lleol i chi ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y dathliadau, ewch i: www.raf.mod.uk/raf100

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru