Mae’r Llynges Frenhinol, y Fyddin Brydeinig a’r Llu Awyr Brenhinol (RAF) wedi treulio’r wythnos yn cyfarfod aelodau’r cyhoedd yn Sioe Frenhinol Cymru, y digwyddiad pedwar diwrnod hynod boblogaidd a fydd yn dod i ben heno.

Cyfarfu cynrychiolwyr o’r tri gwasanaeth â llawer o aelodau’r cyhoedd yn y stondinau milwrol i rannu eu harbenigedd a’u profiadau, gan gynnwys y llwybrau gyrfaoedd a chrefft amrywiol sydd i’w cael gyda gyrfa yn y lluoedd arfog. Buont hefyd yn egluro’r offer a ddefnyddir ar ymarferion a gweithrediadau.

Fe wnaeth Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru groesawu cyflogwyr personél y Gwasanaeth o’r sector preifat a chyhoeddus trwy gydol yr wythnos ym mhabell 160ain Brigâd y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru. Roedd yn gyfle i gryfhau’r cysylltiadau rhwng cymunedau milwrol a sifilaidd ac i gael gwell dealltwriaeth, y naill o’r llall.

Roedd y cyflogwyr eisoes, neu ar fin dod yn llofnodwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog, sef addewid gan y genedl i drin personél y Gwasanaeth yn y gorffennol a’r presennol a’u teuluoedd yn gyfartal. CLICIWCH YMA am ragor o wybodaeth.

Wrth i’r wlad nodi pen-blwydd y lluoedd arfog yn 100 oed, roedd yr RAF wrth law i ddathlu ei flwyddyn canmlwyddiant mewn steil. Ar y prif faes, rhoddodd Sgwadron Lliw’r Frenhines yr RAF arddangosfa ddril estynedig a chafwyd ymddangosiadau gan dimau arddangos parasiwt yr RAF a Band Catrawd Llu’r Awyrlu Brenhinol.

Bu Magnelwyr Meirch Brenhinol Marchogluoedd y Brenin hefyd diddanu’r torfeydd yn y prif gylch. Fel Magnelfa saliwtio Gosgordd Ei Mawrhydi, mae gan eu Gorymdeithio Cerddorol hanes sy’n dyddio’n ôl i 1897 ac fe’i perfformiwyd eto yn Sioe Frenhinol Cymru.

Mae’r orymdaith gerddorol yn cynnwys 68 o geffylau ac mae’r symudiadau ar y sioe yn cynnwys y siswrn, a rhedeg a chwrdd ar gyfer holl filwyr yr orymdaith. Yna mae’r timau saethu yn cael y cyfle i ddangos eu sgiliau a’u gallu yn yr ‘orymdaith fach’, ac yn gwneud cylchoedd, dolenni cadwyn a sisyrnau llawer cyflymach ac agosach. Mae’r arddangosfa gyfan yn dod i ben wrth i’r gynau gael eu tanio ac wrth i’r ceffylau garlamu am y tro olaf.

Sefydlwyd Sioe Frenhinol Cymru ym 1904 ac fe’i trefnir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (RWAS). Fe’i cynhelir bob Gorffennaf yn lleoliad mawreddog Maes y Sioe yn Llanelwedd.

Y digwyddiad yw’r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop a disgwylir iddo ddenu dros 250,000 o bobl eleni. Mae ymwelwyr yn cynnwys aelodau o’r Teulu Brenhinol ac uwch wleidyddion.

Mae cymunedau ffermio ledled Cymru yn ymgasglu yn Llanelwedd i ddathlu’r cynnyrch ac anifeiliaid fferm gorau o Gymru. Yn ogystal, mae atyniadau blynyddol y sioe yn cynnwys perfformiadau gan Fand Catrodol a Chorfflu Drymiau’r Cymry Brenhinol.

CLICIWCH YMA i weld mwy o luniau o’r Sioe Fawr.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru