Mae’r awyrennwr ysbrydoledig a’r cyn-gadét awyr Alexander Anderson wedi cael ei gydnabod am waith gwirfoddoli eithriadol gyda gwobr o fri y British Citizen Award.

Mae Alexander o Gasnewydd yn un o 27 o unigolion i gael eu cydnabod gyda’r wobr, ac mae’n ei derbyn am ei wasanaethau i wirfoddoli a’i waith elusennol.

Mae’r wobr ddiweddaraf hon yn dilyn ei fedal – y British Empire Medal (BEM) a ddyfarnwyd iddo am wasanaethau elusennol i bobl ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig.

Mae Alex, 20 oed, sydd â Syndrom Asperger ei hun, yn gyn-gadét Sgwadron 1367 (Caerllion). Dechreuodd hyfforddiant sylfaenol gyda’r Awyrlu Brenhinol ym mis Rhagfyr.

Ar ôl gadael yr ysgol, daeth yn aelod gweithgar iawn o’i gymuned drwy wirfoddoli a chodi arian at achosion da.

Bu’n gwirfoddoli yn ngholeg paratoi milwrol Casnewydd, am wyth awr y dydd, bum niwrnod yr wythnos, gan roi cymorth a chyfle i bobl ifanc ennill cymwysterau Mathemateg a Saesneg.

Yn ystod pandemig y coronafeirws, mae wedi dod yn Rheolwr Milwrol a Chadetiaid ymgyrch My Mental Health, sydd ar hyn o bryd yn ehangu drwy ysgolion, prifysgolion a lluoedd cadetiaid i roi’r adnoddau a’r arweiniad sydd eu hangen ar bobl i gynnal meddwl iach.

Ar ben hynny, mae Mr Anderson yn rhan o Banel Ieuenctid GAVO sy’n ariannu grantiau ar gyfer prosiectau ledled Gwent i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, a bu’n allweddol yn y gwaith o ddyrannu £30,000 o gyllid ar gyfer prosiectau cymunedol amrywiol.

Cynhelir y British Citizen Award (BCA), ar y cyd â One-Shop, am y chweched flwyddyn o’r bron, ac mae’n cydnabod pobl eithriadol sy’n cael effaith gadarnhaol ar eu cymunedau.

Yn ogystal â derbyn ei fedal, mae Alexander a’r enillwyr eraill wedi cael gwahoddiad i fynychu Tŷ’r Arglwyddi pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Ychwanegodd Wendy Pretten, rheolwr gyfarwyddwr cyflenwi cwsmeriaid y noddwyr Places for People, a fyddai wedi cyflwyno ei fedal i Alexander: “Unwaith eto, mae’n gwbl siomedig na allwn ddathlu gyda’n gilydd wyneb yn wyneb, ond mae clywed am Alexander a’i ymrwymiad gwych i’w gymuned drwy nifer o gyflawniadau gwirfoddoli a chodi arian yn galonogol.

“Mae hyn, yn ogystal â chyfraniad Alexander at ymgyrch iechyd meddwl hanfodol drwy ei rôl fel Rheolwr Milwrol a Chadetiaid, yn dilyn ei daith bersonol anodd ei hun wrth dyfu, yn syfrdanol.

“Rwy’n siŵr y bydd yn parhau i ysbrydoli eraill am flynyddoedd i ddod – mae ganddo ddyfodol disglair iawn o’i flaen.”

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru