Mae Cyrnol Cadetiaid Cymru, Brigâd 160 (Cymru) wedi derbyn Medal QVRM y Frenhines yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines yn 2020.

Dewiswyd yr Is-gyrnol Llewelyn Williams, yn wreiddiol o Wrecsam ac sydd bellach yn byw ym Mae Colwyn, i dderbyn Medal QVRM y Frenhines am ei wasanaethau i Filwyr Wrth Gefn y Fyddin dros y 41 mlynedd diwethaf.

Meddai, “Mae’n fraint cael derbyn y wobr hon ac mae derbyn cymaint o negeseuon gan gydweithwyr milwrol a sifilaidd yn fy llongyfarch wedi bod yn brofiad twymgalon.”

Ymrestrodd cyn Gadlywydd ACF Clwyd a Gwynedd yn y Fyddin Diriogaethol ym 1979 yn 3ydd Bataliwn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ym Marics Hightown, Wrecsam. Dringodd i fyny trwy’r rhengoedd i safle Uwch-ringyll ac fe’i comisiynwyd fel swyddog ym 1993. Mae wedi gwasanaethu ym mhob cwr o’r byd yn cynnwys cyfnodau yn Irac ac Affganistan.

Trosglwyddodd y Lefftenant-Gyrnol Williams i REME ac mae’n gwasanaethu yn Aldershot ar hyn o bryd fel rhan o filwyr wrth gefn a chadetiaid ategol Rheolaeth Ranbarthol ledled y wlad.  Yn ogystal, ymunodd â chadetiaid lleol y Fyddin gan ddod yn Gadlywydd ACF Clwyd a Gwynedd ym mis Medi 2016 a symud i fod yn Gyrnol Brigâd Cadetiaid ym mis Tachwedd 2019, yr Oedolyn Gwirfoddol uchaf ei statws yn Llu’r Cadetiaid yng Nghymru, ac mae’n dal i ddal y swydd hon.

Cafodd Medal QVRM ei chreu drwy Warant Frenhinol Brenhines Elizabeth II ar 29 Mawrth 1999. Dim ond 13 ohonynt y gellir eu dyfarnu bob blwyddyn. Cyflwynir y fedal i aelodau Milwyr Gwirfoddol Wrth Gefn y Fyddin Brydeinig am wasanaeth clodwiw rhagorol wrth gyflawni eu dyletswyddau.

Cafodd Is-Gyrnol Jim Wood (wedi ymddeol), Comander Wrth Gefn Llu Cadetiaid Cyfunol Ysgol Santes Ffraid, Dinbych, ei anrhydeddu yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines hefyd. Dyfarnwyd yr MBE i’r Uwchgapten Wood am ei gyfraniad i Gadetiaid Cyfunol yr ysgol.

Meddai’r Ysgrifennydd Amddiffyn Ben Wallace: “Llongyfarchiadau i’n haelodau rhyfeddol o’r Lluoedd Arfog sydd wedi’u hanrhydeddu gan Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.”

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru