Mae’r cloc yn ticio… gyda’r #WythnosLluoeddArfog yn dechrau ymhen wythnos!

Bydd cyfleoedd di-ri i bawb cymryd rhan a dangos eu cefnogaeth i’r Lluoedd Arfog gyda gweithgarwch ar-lein a rhithwir ar y gweill – er bod pob digwyddiad mawr yr wythnos nesaf wedi gorfod cael ei ganslo yn sgil y pandemig coronafeirws.

Bydd y ffocws eleni ar grwpiau penodol o bobl ar ddyddiau penodol ac mae croeso i bawb ymuno â ni:

Dydd Llun, 22: Lansio a Lluoedd Arfog Byd-eang

Dydd Mawrth, 23: Arloesi

Dydd Mercher, 24: Milwyr wrth Gefn

Dydd Iau, 25 Mehefin: Cyn-filwyr

Dydd Gwener, 26 Mehefin: Cadetiaid

Dydd Sadwrn, 27 Mehefin: Diwrnod y Lluoedd Arfog

Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni i ddathlu ein Milwyr wrth Gefn, Cadetiaid a Chyn-filwyr yn ystod yr Wythnos Lluoedd Arfog gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau ar-lein. Gallwch ddangos eich cefnogaeth gyda negeseuon cyfryngau cymdeithasol drwy ein tagio ar @RFCAforWales (ar Twitter) #DiwrnodMilwyrWrthGefn #DiwrnodLluoeddArfog a rhannu stori newyddion da am unrhyw Filwyr wrth Gefn, Gwirfoddolwyr Lluoedd Cadetiaid Oedolion, Partneriaid Priod Milwyr neu Gyn-filwyr sy’n gweithio i chi.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae llawer wedi camu i’r adwy unwaith eto i gynnig eu gwasanaethau yn anhunanol, er mwyn helpu pobl fregus, neu lai ffortunus, a bydden ni’n falch tu hwnt o glywed eu stori!

Os ydych chi’n trefnu unrhyw beth fel sefydliad, rhowch wybod i ni, gan y bydden ni wrth ein boddau yn eu dathlu ledled ein rhwydweithiau. Anfonwch fanylion unrhyw un o’r uchod at ein tîn cyfathrebu wa-comms@rfca.mod.uk

Gallwch gymryd rhan yn #SaluteOurForces hefyd – lle byddwch yn manteisio ar y cyfle i dalu teyrnged i’n Lluoedd Arfog drwy rannu llun o’ch hun neu deulu neu gydweithwyr yn saliwtio ar y cyfryngau cymdeithasol. Cliciwch yma am y pecyn adnoddau sy’n cynnig syniadau pellach ar sut i ddangos eich gwerthfawrogiad ar-lein ac mae’n cynnwys logos a lluniau.

Mae’r Wythnos Lluoedd Arfog yn gyfle i ddathlu ein Lluoedd Arfog, y gweithwyr milwrol a’u rôl wrth ddiogelu’r DU gartref a thramor. Dau ddiwrnod allweddol i’w cofio yw Diwrnod y Milwyr wrth Gefn ddydd Mercher, 24 Mehefin, a Diwrnod y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn, 27 Mehefin.

Mae Milwyr wrth Gefn yn rhoi o’u hamser hamdden i wasanaethu yn y Lluoedd wrth Gefn, gan gydbwyso eu bywyd bob dydd gyda gyrfa filwrol i sicrhau pe bai eu gwlad eu hangen, eu bod yn barod i wasanaethu fel rhan o’r fyddin reolaidd.

Lluoedd wrth Gefn yw oddeutu un o bob chwech o bersonél y Lluoedd Arfog ac maent yn allweddol wrth warchod diogelwch y wlad gartref a thramor. Crëwyd Diwrnod y Milwyr wrth Gefn er mwyn cydnabod a thynnu sylw at gyfraniad gwerthfawr Milwyr wrth Gefn at ein Lluoedd Arfog.

Eleni, gwahoddir Milwyr wrth Gefn i gymryd rhan mewn ‘Diwrnod Lifrai Gartref’ gyda Milwyr wrth Gefn yn cael eu hannog i wisgo eu lifrai ar 24 Mehefin a rhannu eu lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol. Gallai hyn fod ar eich cyfrif personol neu ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eich cyflogwr. Cofiwch ddefnyddio’r hashnodau #WythnosLluoeddArfog a #SaluteOurForces wrth lanlwytho eich lluniau a chofiwch ein tagio ni yn @RFCAforWales.

Mae cyflogwyr yn cael eu hannog hefyd i roi cyfle i Filwyr wrth Gefn feddiannu eu straeon Instagram – rhannwch eich lluniau, fideos a chyfraniadau creadigol gyda’ch dilynwyr!

Mae rhagor o wybodaeth am yr Wythnos Lluoedd Arfog ar gael yma

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru