Mae Diwrnod Milwyr wrth Gefn yn ddiwrnod arbennig sy’n cael ei neilltuo yn ystod Wythnos y Lluoedd Arfog i dalu teyrnged i’r dynion a’r menywod sy’n rhoi o’u hamser i wasanaethau a chyfrannu cymaint at allu Amddiffyn y DU.

Yn 2021, bydd Diwrnod Milwyr wrth Gefn yn cael eu dathlu ddydd Mercher, 23 Mehefin, fel rhan o Wythnos y Lluoedd Arfog sy’n dechrau ddydd Llun, 21 Mehefin, tan Ddiwrnod y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn, 26 Mehefin.

Mae mwy na 32,000 o filwyr wrth gefn yn ymrwymo eu hamser hamdden, gan gydbwyso eu swyddi bob dydd a bywyd teuluol gyda gyrfa filwrol, i fod yn barod i wasanaethu pe bai eu gwlad eu hangen. Mae dros 2,170 o’r milwyr wrth gefn hyn wedi’u lleoli yng Nghymru. Maent yn cyflawni swyddi ym mhob agwedd ar fywyd, ond efallai na fyddech chi’n gwybod hynny.

I sicrhau bod y milwyr wrth gefn yn cael eu deall a’u gwerthfawrogi, mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn canolbwyntio ar Filwyr wrth Gefn ar eu pennau eu hunain yn ystod Wythnos y Lluoedd Arfog, ac yn annog busnesau i ddefnyddio’r diwrnod i dynnu sylw at fanteision gwasanaeth milwyr wrth gefn i’w gweithlu.

Felly, ar Ddiwrnod Milwyr wrth Gefn, anogir milwyr wrth gefn ledled Cymru i gyfnewid eu dillad bob dydd am eu lifrai milwrol yn y gwaith. Efallai na fyddwch chi’n gallu gwneud hyn yn eich gweithle arferol, ond beth am wneud hynny gartref beth bynnag, ac anfon llun atom ni?

Gyflogwyr, cefnogwch eich gweithwyr sy’n filwyr wrth gefn i gymryd rhan yn hyn a rhannu lluniau ohonynt ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #ReservesDay2021 a’n tagio ni:

Twitter                   @RFCAforWales

Facebook               @rfcaWales

LinkedIn                 RFCAforWales

Instagram              @rfca.wales

Yn ystod Wythnos y Lluoedd Arfog, bydd RCFA Cymru yn rhannu straeon milwyr wrth gefn lleol ac aelodau eraill o gymuned y Lluoedd Arfog, gan gynnwys cadetiaid a chyn-filwyr ar ein gwefan a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol, felly cofiwch ein dilyn.

Ni fydd y digwyddiad cenedlaethol, a fyddai’n cael ei gynnal yn ystod Wythnos y Lluoedd Arfog fel arfer, yn bosibl eleni, ond yn lleol, gall digwyddiadau llai fod yn cael eu cynnal – am ragor o fanylion, ewch i wefan Diwrnod y Lluoedd Arfog.

Yn ogystal, bydd digwyddiad cenedlaethol rhithwir Diwrnod y Milwyr Wrth Gefn yn cael ei gynnal gan Reoli Perthynas Amddiffyn (DRM) ddydd Mawrth, 22 Mehefin, a gwahoddir milwyr wrth gefn a’u cyflogwyr iddo.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal gan Weinidog y Lluoedd Arfog, James Heappey AS, a Phennaeth Cynorthwyol y Staff Amddiffyn (Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid), yr Uwchfrigadydd Simon Brooks-Ward CVO, OBE, TD, VR.

Gallwch gofrestru trwy ddilyn y ddolen hon: https://www2.rfca.org.uk/l/343221/2021-05-12/22cth22

Gyda gweithgarwch ar-lein a rhithwir ar gynnydd, mae digon o gyfle i bawb gymryd rhan a dangos eu cefnogaeth i’r Lluoedd Arfog.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae llawer sydd wedi camu i’r bwlch unwaith eto i gynnig eu gwasanaeth yn hael, er mwyn helpu’r rhai hynny sy’n agored i niwed, neu’n llai ffodus na nhw, a byddem wrth ein bodd yn clywed eu straeon!

Os ydych chi’n cynllunio unrhyw beth fel sefydliad, rhowch wybod i ni, gan y byddem wrth ein bodd yn dathlu hynny ledled ein rhwydweithiau ein hunain hefyd. Anfonwch fanylion unrhyw rai o’r uchod at ein tîm cyfathrebu drwy wa-comms@rfca.mod.uk

Gallwch saliwtio ein llouedd hefyd yn #SaluteOurForces – lle byddwch yn manteisio ar y cyfle i dalu teyrnged i’n Lluoedd Arfog drwy rannu llun o’ch hun neu’ch teulu neu gydweithwyr yn saliwtio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gobeithio y byddwch yn ein helpu i ddathlu ein Milwyr wrth Gefn, Cadetiaid a Chyn-filwyr rhagorol yn ystod Wythnos y Lluoedd Arfog drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau ar-lein.

Mae rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod Milwyr wrth Gefn a’i ran yn Wythnos y Lluoedd Arfog ar gael yma

Cymorth a chefnogaeth i gymryd rhan, gan gynnwys pecynnau cymorth ac adnoddau, yma

Mae rhagor o wybodaeth am Wythnos y Lluoedd Arfog ar gael yma.

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru