Joanne Thomas, stôr-geidwad RFCA Cymru, yw’r cyntaf yng Nghymru i dderbyn Darn Arian er rhagoriaeth y Cadlywydd gan y gŵr sydd wrth lyw cymorth milwrol y wlad i’r pandemig coronafeirws.

Cyflwynodd yr Is-Gadfridog Tyrone Urch, ei Ddarn Arian er Rhagoriaeth y Cadlywydd (SJC) i Joanne ar ei ymweliad diweddar â Chadlywyddiaeth Cymru (JMC Wales) yn Aberhonddu.

Cynigiwyd yr opsiwn i Joanne, sydd wedi bod yn stôr-geidwad Tîm Hyfforddi’r Cadetiaid yn Aberhonddu ers 12 mis, weithio o gartref ar ôl i weithgarwch Cadetiaid y Fyddin gael ei ohirio, ond gwirfoddolodd i gefnogi gwaith JMC.

Roedd y gwaith hwn yn amrywio o osod gorsafoedd golchi dwylo i gydlynu symudiadau trafnidiaeth a phob math o dasgau angenrheidiol eraill, gan gynnwys cymryd ei thro yn y shifftiau ben bore a hwyr y nos gyda’r Milwyr Rheolaidd a’r Milwyr wrth Gefn.

“Mae Jo wedi bod yn mynd ati’n ddiwyd ac yn ddistaw y tu ôl i’r llenni i helpu i gynnal JMC Cymru pryd bynnag y gall hi, mewn cyfnod lle gallai fod wedi aros gartref,” meddai.

Y tu allan i’r gwaith, mae Joanne yn Oedolyn sy’n Gwirfoddoli gyda Llu’r Cadetiaid, gydag ACF Gwent a Phowys.

Mae’r SJC yn rheoli Llu Cymorth COVID sy’n darparu cymorth i ymateb y llywodraeth i’r argyfwng coronafeirws. JMC yw rhan Cymru o’r strwythur

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru