I ddathlu’r Diwrnod Milwyr Wrth Gefn heddiw, rydyn ni’n eich cyflwyno i rai o’n milwyr wrth gefn.

Ledled Cymru, mae 2,170 o filwyr wrth gefn o gefndiroedd amrywiol ond sydd ag un peth yn gyffredin – maen nhw’n rhoi o’u hamser hamdden i hyfforddi a gwasanaethu ochr yn ochr â phersonél rheolaidd yn y Milwyr Arfog.

Un ohonyn nhw yw’r Signalwr Tim Cook, 27, o Gaerdydd, a ymunodd â Chatrawd 39 y Signalwyr ym mis Mai 2019 pan oedd yn chwilio am ffordd i gyfoethogi ei fywyd gwaith fel dadansoddwr data gyda chwmni yswiriant Admiral.

Mae bellach yn Weithredwr Systemau Cyfathrebu, ac yn gyfrifol am ddosbarthu a gweithredu systemau gwybodaeth dactegol (radios digidol yn bennaf) ac mae wedi rhoi ei sgiliau ar waith wrth wasanaethu ar lawer o ymarferion hyfforddi yn y DU.

Meddai Tim, “Mae Admiral wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog ac wedi bod yn hynod gefnogol i’m gweithgareddau gyda’r milwyr wrth gefn erioed.”

Ymunodd y Prif Is-swyddog Simon Bick â’r milwyr wrth gefn ar ôl gorffen ei wasanaeth llawn amser yn y Llynges Frenhinol, ac mae wedi gweithio yn HMS Cambria ers 2012.

Bellach yn gweithio fel peiriannydd gydag Openreach, cafodd Simon ei roi ar waith ar Operation Rescript Cadlywyddiaeth Gorllewin Canolbarth Lloegr fis Medi diwethaf, a’i brif rôl oedd cefnogi a darparu Systemau Gwybodaeth Cyfathrebu (CIS).

Meddai, “Mae’r ymgyrch hon wedi bod yn un o’r rhai mwyaf buddiol i mi gael y pleser o weithio arni. Roeddwn i’n teimlo fy mod i’n cyfrannu mewn rhyw ffordd fach at yr ymdrech genedlaethol yn erbyn Covid-19.”

Y mis hwn, bydd Simon wedi cwblhau cyfanswm o 35 mlynedd o Wasanaeth gyda’r Llynges. Gwobrwywyd ei ymdrechion gyda Medal Gwasanaeth Milwyr Wrth Gefn Gwirfoddol yn 2020.

Ledled y Deyrnas Unedig, mae milwyr wrth gefn yn chwarae rhan hanfodol yn y teulu Amddiffyn, ac yn cwmpasu tua un rhan o chwech o bersonél Lluoedd Arfog y wlad.

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru