Yn ystod y clo mawr presennol yn sgil Coronafeirws, ac ychydig wythnosau cyn eu pen-blwydd yn 13 oed, gwyliodd y Cadetiaid Môr o Gaerdydd Harry Mullan a Finan Simmons hysbyseb teledu Cymorth Canser MacMillan.

Gan wybod bod gan yr elusen benodol hon gysylltiadau agos â theulu Harry, penderfynodd y ddau y dylen nhw wneud rhywbeth arbennig i godi arian i achos mor werth chweil. Felly, yn hytrach na chynnal eu parti pen-blwydd ar y cyd, fel roedden nhw wedi bwriadu ei wneud yn y lle cyntaf, penderfynodd y ddau chwarae gemau heb saib am 24 awr er budd Cymorth Canser MacMillan, gan geisio codi tua £100.

Gyda’u cyfrifiaduron yn barod a llond bwrdd o ddiod swigod, creision a melysion, dechreuodd y ddau chwarae am 4pm, gan ddal ati drwy’r nos tan doriad gwawr cyn sylwi nad oedden nhw nid yn unig wedi cyrraedd eu targed, ond wedi codi dros dair gwaith cymaint erbyn canol bore, dros £300!

Er yn gysglyd, daliodd y ddau ati ac am funud wedi pedwar, ildiodd y ddau Gadet Môr eu setiau llaw a gweld, ar ôl 24 awr o chwarae parhaus, eu bod wedi codi’r swm anhygoel o £815!

Canmolodd yr Is-gapten Trevor Harris, y Prif Swyddog gyda Chadetiaid Môr Caerdydd eu hymdrech, gan ddweud eu bod yn haeddu “Bravo-Zulu” mawr (term llyngesol am “Da iawn wir”)

Mae Cadetiaid Môr Caerdydd yn cyfarfod bob nos Fawrth a nos Iau rhwng 7pm a 9.15pm yn eu Pencadlys yn Nhŷ Llewellyn, Stryd Morgan, Caerdydd. Er eu bod ar gau dros dro ar hyn o bryd oherwydd y clo mawr, maen nhw’n dal i weithio’n frwd gyda chadetiaid yn rhithwir.

Mae Cadetiaid y Môr Caerdydd yn dal i recriwtio cadetiaid ac yn croesawu pob person ifanc rhwng 10 ac 17 oed. Felly beth am ddod draw i weld beth all Cadetiaid y Môr ei gynnig i ti?

Cysyllta â ni yn: sea-cadets.org/cardiff

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru