Mae aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog o bob cwr o’r Gogledd yn cael eu hannog i fynychu’r digwyddiad ‘Y Lluoedd yn y Maes Adeiladu’.

Bydd y digwyddiad yn darparu arweiniad, gwybodaeth a chyfleoedd gyrfa gwerthfawr ar gyfer aelodau presennol y Lluoedd Arfog ac aelodau’r gorffennol, gan gynnwys; cyn-bersonél, milwyr wrth gefn, cadetiaid a’u teuluoedd .

Cynhelir y digwyddiad yng Nghampws Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria yn Sir y Fflint(CH5 4BR) ddydd Mercher 10 Hydref 2018.

Datblygwyd y digwyddiad gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) Cymru, awdurdodau lleol, Cymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru, y Weinyddiaeth Amddiffyn, y Bartneriaeth Pontio Gyrfa (CTP), Coleg Cambria a Kier Construction.

Bydd dros 30 o gyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn bresennol ac mae nifer o sefydliadau addysg wedi ymuno i gefnogi’r digwyddiad i ddarparu gwybodaeth ar lwybrau effeithiol i’r diwydiant a chyfleoedd rhanbarthol cyfredol.

Bydd y rhai sy’n bresennol yn cael cyfle i siarad â chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant yn y bore, cyn i arbenigwyr y diwydiant ac unigolion sydd wedi llwyddo yn y maes roi cyfres o gyflwyniadau yn y prynhawn.

Rhagwelir mai’r diwydiant adeiladu yng Nghymru fydd yn mwynhau’r twf mwyaf yn y DU yn ystod y pum mlynedd nesaf.Bydd rhagolygon ymchwil CITB yn creu dros 12,000 o rolau newydd yng Nghymru yn unig.

Mae adeiladu a pheirianneg yn ddewis gyrfa poblogaidd ar gyfer canran fawr o’r Lluoedd Arfog yn ystod eu cyfnod pontio i fywyd fel sifiliaid.Yn aml mae gan gyn-bersonél y lluoedd sgiliau trosglwyddadwy rhagorol, gan eu gwneud yn ymgeiswyr heb eu hail yn y sector adeiladu.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru