Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn foment arwyddocaol yn hanes ein cenedl, pan fyddwn yn oedi i dalu teyrnged i’r rhai a erlidiwyd ac a laddwyd yn ystod yr Holocost a hil-laddiadau eraill ledled y byd.

Fodd bynnag, oherwydd y pandemig COVID-19 cyfredol, bu’n rhaid gwneud newid sylweddol ar gyfer cyfarfod coffa Diwrnod Cymru i Gofio’r Holocost yn 2021.

Bydd seremoni ‘rithwir’ a recordiwyd ymlaen llaw yn cael ei ffilmio er mwyn i aelodau’r cyhoedd ei gweld yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain ar sianel YouTube Cyngor Caerdydd.

Darlledir y seremoni goffa aml-ffydd o Neuadd y Ddinas, Caerdydd, gyda’r Prif Weinidog Mark Drakeford a’r Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd yn cymryd rhan dan arweiniad y Parchedig Ganon Stewart Lisk.

Bydd y seremoni goffa yn cael ei rhyddhau am 11 y bore, bore Mercher 27 Ionawr 2021 yn www.youtube.com/cardiffcouncil.

Bob blwyddyn mae gweithgaredd Diwrnod Cofio’r Holocost yn y DU yn cael ei ategu gan thema benodol ledled y DU sy’n cael ei dewis gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost. Yn 2021, ‘Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch’. Dyma fydd thema’r cyfarfod coffa yn Neuadd y Ddinas a digwyddiadau eraill ledled Cymru a gynhelir i nodi Diwrnod Cofio’r Holocost.

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru