Dydd Sadwrn, byddwn yn cofio 75 mlynedd ers Diwrnod VJ (Buddugoliaeth dros Japan), gan goffáu diwedd yr Ail Ryfel Byd.

Tra bod Diwrnod VE (Buddugoliaeth yn Ewrop) yn dynodi diwedd y rhyfel yn Ewrop ym mis Mai 1945, roedd miloedd o filwyr y Lluoedd Arfog yn dal i ymladd yn galed yn y Dwyrain Pell. Mae Diwrnod Buddugoliaeth dros Japan (Diwrnod VJ) yn cofio’r diwrnod yr ildiodd Japan ar 15 Awst 1945, a ddaeth â’r Ail Ryfel Byd i ben i bob pwrpas.

Mae yna wahanol ffyrdd o dalu teyrnged i’r degau o filoedd o filwyr o bob cwr o’r DU a’r Gymanwlad a ymladdodd ac a gollodd eu bywydau yn y rhyfel yn erbyn Japan, yn cynnwys yr holl rai a gafodd eu dal yn garcharorion rhyfel gan y Japaneaid. Gweler y wefan arbennig https://ve-vjday75.gov.uk/ a defnyddiwch yr hashnodau #DiwrnodVJ a #BythYnAngof i ymuno ar-lein.

Sut y gallwch gymryd rhan yn nathliadau #DiwrnodVJ75 ar 15 Awst 2020

  • Gwawr / 6am: Deffro i Heddwch: bydd pibyddion unigol yn chwarae pan mae’n gwawrio yn y DU ac yn y Dwyrain Pell.
  • 9.30am:Gwylio’r Gwasanaeth Cofio yn y Goedardd Gofio Genedlaethol a fydd yn cynnwys cerddoriaeth gan y Lluoedd Arfog, a ddarlledir ar BBC One.
  • 11am: Cymryd rhan yn y ddwy funud o dawelwch, dan arweiniad Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru o’r Goedardd Gofio Genedlaethol.
  • 11.30am- 17.30pmCadw llygad am y Red Arrows, a fydd yn hedfan heibio’n drawiadol dros Gaeredin, Belfast, Caerdydd a Llundain.
  • 2pm: Mewn trafodaeth a gynhelir gan Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin bydd haneswyr yn ystyried y rolau ar dir a môr ac yn yr awyr drwy gydol ymgyrch y Dwyrain Pell, ac yn edrych sut mae hyn yn dal i gael ei gofio.
  • 4pm: Ymuno â chyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd, ’Capten Syr Tom Moore ar Milwr Joseph Hammond yn y sgwrs ar-lein hon gyda Dr Peter Johnston o Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin.
  • 8.30pm:Gwylio ‘VJ Day 75: The Nation’s Tribute’, ar BBC One, wedi’i ffilmio yn Horse Guards Parade gydag enwau enwog yn darllen teyrngedau, bandiau milwrol a sioe weledol ddramatig.
  • Drwy’r dydd: ‘Then and Now’, Cadwch lygad am Ei Anrhydedd Brenhinol Dug Caeredin, a fydd yn ymddangos gyda chyn-filwyr eraill o’r Ail Ryfel Byd ar sgriniau mawr ledled Prydain mewn cyfres o luniau teimladwy.

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru