Heddiw, enwyd prif gefnogwyr y lluoedd arfog ym Mhrydain, a dyfarnwyd gwobrau i’r nifer mwyaf erioed o fusnesau, elusennau a chyrff o’r sector cyhoeddus.

Heddiw, cyhoeddodd y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) enillwyr ‘Gwobrau Aur’ y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS), sy’n cynnwys 50 busnes a sefydliad sydd wedi dangos cefnogaeth arbennig i gymuned y lluoedd arfog.

Dyfarnwyd y wobr i bedwar cyflogwr yng Nghymru; sef Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Sir a Dinas Abertawe a Phrifysgol De Cymru.

Mae’r cyflogwyr wedi ennill gwobrau am eu mentrau i gyflogi cyn-filwyr, trwy gefnogi unigolion sy’n symud o’r lluoedd arfog i yrfa newydd, ac am gynnig hyblygrwydd i filwyr wrth gefn.

Erbyn heddiw, a’r gwobrau yn eu pumed flwyddyn, Gwobrau Aur ERS yr MoD yw’r anrhydedd fwyaf i’r rhai sy’n cyflogi ac yn cefnogi’r rhai sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

Cafodd yr 50 enillydd eu cydnabod am eu hymrwymiad hirdymor i’r lluoedd arfog, a gwelwyd cwmnïau o’r sectorau preifat a chyhoeddus yn cyflawni’r radd uchaf. Mae pob un wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog a, lle bo hynny’n bosib, yn ymgysylltu â’r Career Transition Partnership (CTP) i hyrwyddo recriwtio’r rhai sy’n gadael y gwasanaeth, yn ogystal â gwneud addewidion o gefnogaeth eu hunain.

Dywedodd y Gweinidog Pobl Amddiffyn a’r Cyn-filwyr Tobias Ellwood: “Mae’r ystod ac amrywiaeth yr enillwyr eleni yn parhau i ffynnu. Mae eu hymrwymiad yn tystio i’r cyfraniad eithriadol y gall ein personél sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd ei wneud i unrhyw sefydliad.

“Mae gennym ni i gyd rôl i chwarae i sicrhau nad yw cymuned y lluoedd arfog yn wynebu anfantais oherwydd eu cefndir mewn gwasanaeth, ac mae pob un o’r cyflogwyr hyn yn eiriolwyr yng ngwir ystyr y gair i’r rheiny sy’n amddiffyn y wlad.”

Enillwyr Gwobr Aur Cynllun Cydnabod Cyflogwyr 2018 yw:

 

 • Alexander Mann Solutions
 • Amey
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • BNY Mellon
 • C S Hodges
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Corfforaeth Dinas Llundain
 • Cyngor Dinas Wolverhampton
 • Compass
 • Gwasanaeth Lles Meddygol Amddiffyn
 • Cyngor Dumfries a Galloway
 • Cyngor Swydd Durham
 • Gwasanaeth Ambiwlans Gorllewin Lloegr
 • Ernst & Young (EY)
 • Elusen Cyn-filwyr Forward Assist
 • Future Sales Factory
 • Handy Heroes
 • ITI Network Services Ltd
 • James McVicar Printing Works
 • Cyngor Sir Caint
 • Landmark Support Services Ltd
 • Leeds Teaching Hospital NHS Trust
 • Leonardo
 • Lloyd’s of London
 • Cyngor Bwrdeistref Wandsworth
 • Prifysgol London Southbank
 • MBDA UK
 • Cyngor Dinas Newcastle
 • Ysbytai Newcastle upon Tyne NHS Foundation Trust
 • NHS Hastings and Rother CCG a NHS Eastbourne, Hailsham and Seaford CCG
 • NHS Orkney
 • Norfolk and Norwich Universtiy Hospitals NHS Foundation Trust
 • Cyngor Sir Northumberland
 • Cyngor Dinas Portsmouth
 • Raytheon Systems Limited
 • The Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust
 • Royal Surrey County Hospital NHS Trust
 • Sage
 • SaluteMyJob
 • SGN
 • SkillForce
 • Cyngor De Tyneside
 • Sovini
 • Standard Life Aberdeen Plc
 • Stoll
 • Cyngor Abertawe
 • University Hospitals of Leicester NHS Trust
 • Prifysgol Lincoln
 • Prifysgol De Cymru
 • WYG

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru