Mae Sgwadron 2077 (Pont-y-clun) Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol (RAFAC) wedi ennill Tlws Marshall 2018.

Dyfarnwyd y tlws i’r sgwadron sydd wedi llwyddo i gynnal gwelliant dros gyfnod o dair blynedd.

“Rwy’n falch iawn o’r gwaith a wnaed gan y Sgwadron i ennill y wobr hon. Mae’n dangos bod lluoedd y Cadetiaid yn parhau i ffynnu ac, yn fwy nag erioed, yn gallu gwasanaethu eu cymunedau a buddsoddi yn eu pobl ifainc.”

Cyflwynwyd y tlws, a enwir ar ôl Syr Arthur Marshall OBE DL, yn wreiddiol i’r RAFAC yn Ebrill 2018, gyda’r nod o roi cyfle i gydnabod ac i wobrwyo’r sgwadron sydd wedi elwa’r mwyaf yn y Corfflu.

Roedd Syr Arthur Marshall yn gyfrifol am ddatblygu cwmni ceir a hurio ceir ei dad, Marshall of Cambridge, i fod yn un o’r cwmnïau mwyaf uchel barch yn y diwylliant awyrennol – Marshall Aviation.

Gyda diddordeb mawr mewn awyrennau, prynodd Syr Marshall ei awyren gyntaf, Gypsy Moth de Havilland, ym 1929. Chwaraeodd rôl bwysig yn y gwaith o ddatblygu hyfforddiant hedfan yn ystod y 1930au, yn enwedig i’r Awyrlu Brenhinol, ac enwyd ef yn Uwch Hyfforddwr gan Urdd Peilotiaid yr Awyr a’r Llywyddion Awyr ym 1931.

Ym 1939, cafodd Sgwadron Rhif 104 (Dinas Caergrawnt) ei sefydlu gan Syr Marshall, lle y bu’n Gadeirydd nes 1976. Roedd hefyd yn aelod o Gyngor RAFAC o 1951 i 1976. Roedd yn ffigwr pwysig a dylanwadol iawn gyda Marshall Aerospace nes iddo ymddeol ym 1989. Bu farw Syr Marshall ar 16 Mawrth 2007 yn 104 oed, ond mae’n parhau i ysgogi sgwadronau ar hyd a lled y Corfflu i wella ac i gyflawni.

Bydd seremoni ffurfiol i gyflwyno’r tlws i 2077 (Pont-y-Clun) ar ddiwedd y flwyddyn.

CLICIWCH YMA i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i gadetiaid ac i wirfoddolwyr yng Nghymru.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru