Derbyniodd Nia Phillips, Swyddog Gwarant Cadetiaid Sgwadron 2077 (Pontyclun) glod am wasanaeth da yn sgil ei hymroddiad a’i gwasanaeth i Sefydliad y Cadetiaid Awyr, yn benodol, Sgwadron 2077 (Pontyclun) ac Adain Gymreig Rhif 1.

Ymunodd Nia Phillips â Sefydliad y Cadetiaid Awyr yn 2016 ac mae wedi cynrychioli Adain Gymreig Rhif 1 mewn nifer o ddigwyddiadau. Mae hi’n athletwraig frwd, ac wedi cynrychioli’r Adain mewn sawl digwyddiad chwaraeon.

Mae Nia wedi ennill ei chymhwyster Dull Hyfforddwr ac mae bellach yn dysgu’r pynciau dosbarth cyntaf i bob recriwt newydd yn Sgwadron 2077 (Pontyclun). Ym mis Ionawr 2020, dyrchafwyd Nia yn Swyddog Gwarant y Cadetiaid, y rheng uchaf y gallwch ei chyrraedd yn Sefydliad y Cadetiaid Awyr.

Yn ystod pandemig COVID-19 bu’n cynrychioli Adain Gymreig Rhif 1 yn Fforwm Cadetiaid Rhanbarthol Cymru a’r Gorllewin. Roedd y fforwm hwn yn cynnwys cadetiaid a oedd yn cynrychioli pob Adain o Ranbarth Cymru a’r Gorllewin, er mwyn codi materion neu bryderon a oedd ganddynt am yr hinsawdd bresennol. Yna rhoddodd y fenter hon y syniad i Nia greu rhywbeth tebyg ar gyfer Adain Gymreig Rhif 1. Bob pythefnos roedd hi’n cadeirio Fforwm Cadetiaid Hŷn Adain Gymreig Rhif 1 gyda dau gynrychiolydd o bob Sgwadron yn yr Adain.

Meddai Nia, “Dwi’n ei theimlo’n anrhydedd i dderbyn yr anrhydedd hwn gan y Cadlywydd. Yn ystod y flwyddyn anodd hon, roeddwn yn poeni na fyddwn yn gallu manteisio i’r eithaf ar fy nghyfnod olaf gyda’r cadetiaid. Fodd bynnag, mae’r wobr hon yn dangos ein bod, hyd yn oed mewn cyfnod anodd, yn gwneud pethau anhygoel yn y sefydliad hwn”.

Dywedodd yr Awyr-ringyll Matthew Hackett, Swyddog â Gofal Sgwadron 2077 (Pont-y-clun), “Mae’r wobr hon yn haeddiannol iawn. Mae Nia wedi mynd yr ail filltir ym mhob peth a wna ers iddi ddechrau gyda’r cadetiaid, a dydy eleni ddim yn eithriad. Mae ei harweinyddiaeth a’i hymroddiad i’r sefydliad wedi bod heb ei ail. Dyma ddiwedd gwych i’w gyrfa gyda’r cadetiaid wrth iddi gychwyn ar ei thaith gyda’r Llu Awyr Brenhinol”.

Meddai’r Swyddog sy’n Rheoli Adain Gymreig Rhif 1, y Cadlywydd Bob Timothy, “Mae Nia yn nodweddiadol o’r cadetiaid penigamp sydd gennym yn Adain Gymreig Rhif 1. Yn ystod pandemig COVID-19 bu’n cynrychioli Adain Gymreig Rhif 1 yn Fforwm Cadetiaid Rhanbarthol Cymru a’r Gorllewin gyda hyder ac urddas. Edrychwn ymlaen at ddilyn ei gyrfa yn y Lluoedd Arfog yn y dyfodol”.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru