Mae Bwydydd Castell Howell Cyf wedi ymuno â rhwydwaith o 120 a mwy o gyflogwyr i ddatgan eu cefnogaeth i’r gymuned Lluoedd Arfog.

Llofnododd Michael Davies, Cyfarwyddwr y cwmni sydd wedi’i leoli yn Sir Gâr, Gyfamod y Lluoedd Arfog gyda Lefftenant-Cyrnol Marcie Madams, Prif Swyddog Catrawd 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Brenhinol.

Mae cwmni Castell Howell yn dathlu 30 mlynedd fel cyfanwerthwr annibynnol i’r diwydiant bwyd, a thrwy Gyfamod y Lluoedd Arfog, bydd yn sicrhau bod aelodau cyfredol a chyn-aelodau’r lluoedd a’u teuluoedd yn cael eu trin yn deg yn y gweithle.

“Rydym ni’n falch dros ben fod cwmni Castell Howell wedi dangos ystyriaeth ac ymrwymiad arbennig i’r gymuned Lluoedd Arfog,” meddai Audrey Nealon, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr (REED) y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

“Trwy lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, mae Bwydydd Castell Howell wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cymaint o bobl sydd wedi gwasanaethu eu gwlad gyda balchder.”

Mae 2,200 a mwy o filwyr wrth gefn yng Nghymru. Pobl gyffredin o bob math o gefndiroedd gwahanol ydynt sy’n treulio’u hamser hamdden yn hyfforddi ac yn gwasanaethu ochr yn ochr â phersonél arferol y Lluoedd Arfog.

Mae milwyr wrth gefn yn gweithio i gyflogwyr bach a mawr, o gwmnïau amlwladol i fentrau bach, ac maent angen iddynt wasanaethu am bron i 30 diwrnod bob blwyddyn yn y man lleiaf. Am hyn, mae milwyr wrth gefn yn cael hyfforddiant o’r radd flaenaf i ddatblygu sgiliau a chymwysterau sy’n hwb iddynt yn eu bywyd sifil, yn ogystal â thâl a threuliau.

Mae tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr RFCA dros Gymru yn cynnig cymorth a chyngor i sefydliadau, cwmnïau, Milwyr Wrth Gefn a Gwirfoddolwyr Cadetiaid mewn perthynas â materion cyflogaeth personél Amddiffyn.

Maent yn gweithio gyda sefydliad Rheoli Cysylltiadau Amddiffyn (DRM) y Weinyddiaeth Amddiffyn i feithrin cysylltiadau agored a strategol gyda chyflogwyr, gan deilwra cyfleoedd partneru i ddiwallu anghenion ac amcanion busnes pawb dan sylw.

Diddordeb mewn llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog? Cliciwch yma i gysylltu â’r Cyfarwyddwyr Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr (REED) yn RFCA dros Gymru.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru