Cydnabuwyd milwr wrth gefn ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd am ei gwaith rhagorol yn ystod y pandemig yn ei swydd ran-amser anarferol – tynnu lluniau a chreu fideos i’r Awyrlu Brenhinol.

Ymunodd Anna Lythgoe, sy’n ffotograffydd y wasg, â Milwyr wrth Gefn Sgwadron 614 yr Awyrlu Brenhinol yng Nghymru yn 2017 ac mae bellach yn gweithio yn ei hamser hamdden fel ffotograffydd a fideograffydd i’r RAF, mewn digwyddiadau mor amrywiol ag ymarferion milwrol, dathliadau a sioeau awyr.

Yn amlwg, mae’r holl sioeau awyr wedi’u canslo yn sgil coronafeirws, ond fe wnaeth prosiect i ddod ag un o rai mwyaf y byd i’r llwyfan rhithwir wedi ennill cydnabyddiaeth i Anna Royal, a hithau’n aelod o dîm a ail-greodd y Tatŵ Awyr Rhyngwladol Brenhinol fel Tatŵ Awyr Rhithwir (vAT).

Meddai Anna: “Cawsom y dasg yng nghanol mis Mai o greu fideos o ddarnau o ffilm, hen a newydd, a oedd yn adlewyrchu’r awyrennau a’r atyniadau a’r digwyddiadau sy’n cael eu harddangos fel arfer yn RIAT.”

Cynhyrchodd Anna un fideo ar ei bywyd fel milwr wrth gefn a’r ffordd y cafodd ei rhoi ar waith yn ystod y pandemig coronafeirws – Ymgyrch Rescript. Ei gwaith oedd cefnogi’r ymgyrch yn y wasg a rhoi sylw i’r cymorth milwrol yn ystod y pandemig.

“Mae hi wedi bod yn her a hanner i’r genedl gyfan, ac roeddwn i am helpu mewn rhyw ffordd ac rwy’n falch fy mod i wedi gallu gwneud hynny drwy lu Milwyr wrth Gefn yr RAF,” meddai Anna.

Rhan o waith Anna oedd golygu fideos a sgriptiau i sicrhau eu bod yn ddiddorol ac yn drawiadol – a diolch i’w chefndir fel ffotograffydd newyddion, roedd hi’n ddelfrydol ar gyfer y gwaith. “Mae’n rhan o’r meddylfryd wrth wraidd y Milwyr wrth Gefn yn y Cyfryngau eich bod yn cael pobl gyda’r sgiliau hyn mewn bywyd sifilaidd bob dydd a’u bod yn gallu eu cymhwyso’n effeithiol yn yr Awyrlu Brenhinol,” meddai Anna.

Roedd darnau Anna ymysg y 100 o fideos newydd a gynhyrchwyd er mwyn galluogi’r digwyddiad rhithwir. Roedd y gymeradwyaeth a ddaeth i ran y tîm yn cydnabod sut y gwnaeth pob aelod o’r tîm “gyflawni llawer mwy na’r disgwyl yn eu prif rolau gan fynd i’r afael â’r dasg anferth gydag egni a hiwmor da.”

Roedd eu gwobr hefyd yn glod i’w canlyniadau trawiadol. “Roedd y sylw a gafodd y digwyddiad yn y cyfryngau yn rhagorol ac yn ddigynsail – yn well na’r hyn yr oedd yr RIAT go iawn wedi’i gyflawni erioed: gan drendio yn ail ar YouTube, yn bumed ar Twitter, a denu oddeutu 230,000 o wylwyr rhwng YouTube a Twitch (platfform gemau ar-lein a ddefnyddiwyd i ehangu’r gynulleidfa tra’n arddangos yr RAF).”

Mae’r prosiect vAT yn un o blith sawl her amrywiol y mae Ann wedi mynd i’r afael â nhw yn ei hamser fel milwr wrth gefn. Ar ôl ymuno â Milwyr wrth Gefn yr RAF, cwblhaodd Anna ei hyfforddiant sylfaenol yn RAF Halton yn Swydd Buckingham. Yna, law yn llaw â Milwyr wrth Gefn o bob cefndir, dysgodd sut i saethu arf a delio gydag ymosodiadau cemegol. Ers hynny, mae wedi troi ei llaw at waith amrywiol, ac wedi cael ei defnyddio ar ymarferion tramor.

Mae’n dweud mai un o uchafbwyntiau ei hamser oedd cymryd lluniau o’r awyren gludo Hercules wrth iddi hedfan yn isel dros goedwigoedd Sweden. “Fe wnaethon nhw agor y drws cefn felly gwelais y tir yn gwibio heibio wrth i mi dynnu’r lluniau. Am wefr!!”

Mae’n dweud mai profiadau fel hyn yw’r rheswm iddi ymuno â Milwyr wrth Gefn yr RAF. “Mae rhywun yn cael y cyfle i wneud pethau anhygoel nad ydych chi’n gallu’u gwneud bob dydd, fel hongian allan o gefn Chinook neu Hercules yn tynnu lluniau. Mae’n gwneud i rywun wthio ei hun a chamu allan o’i gylch cyfforddusrwydd.”

Mae Anna yn gwasanaethu gyda Sgwadron Rhif 614 (Sir Forgannwg), sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’r ffotograffwyr a’r newyddiadurwyr yn Hediad Cyfryngau Sgwadron 614 yn gweithredu fel rhan o Filwyr wrth Gefn y Cyfryngau yr Awyrlu Brenhinol.

Ychwanegodd Simon Wren CBC, Comodor Awyr Anrhydeddus Milwyr wrth Gefn y Cyfryngau yr RAF: “Llongyfarchiadau mawr i’r tîm sydd wedi’u cydnabod yn gwbl haeddiannol gyda Chymeradwyaeth Tîm gan y DCOM am y Tatŵ Awyr Rhyngwladol Brenhinol rhithwir gwych a ddatblygwyd mewn ymateb i’r pandemig.”

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru