Bydd Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru yng Ngŵyl a Gorymdaith Diwrnod y Lluoedd Arfog Cyngor Bro Morgannwg yr haf hwn.

Ar ddydd Sadwrn 9 Mehefin 2018, bydd RFCA dros Gymru â stondin yn y pentref milwrol yn y digwyddiad ar Ynys y Barri. Dewch i’n gweld i ddysgu mwy amdanom ac am ein gwaith!

Byddwn yn ymuno â dwsinau o sefydliadau eraill a miloedd o aelodau’r cyhoedd i ddangos cefnogaeth i gymuned y lluoedd arfog, y lluoedd wrth gefn, y cadetiaid a’r cyn-filwyr.

I bawb sy’n mynychu, bydd yn gyfle i ddathlu, anrhydeddu a diolch i bersonél y gorffennol a’r presennol am eu hymrwymiad, eu haberth a’u hymroddiad i’r wlad.

Bydd y diwrnod yn llawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau cyffrous i’r teulu cyfan, gan gynnwys gorymdaith, a fydd yn cynnwys; Band y Môr-filwyr Brenhinol, RAF Sain Tathan, Pibyddion a Drymwyr Dinas Gasnewydd, HMS Cambria, 203 Ysbyty Maes (Cymreig), Sgwadron 614 (Sir Forgannwg) yr RAF, cadetiaid, cyn-filwyr a mwy.

Bydd atyniadau ar y diwrnod yn cynnwys arddangosfeydd a cherbydau milwrol, megis; Tîm Arddangos Comando y Môr-filwyr Brenhinol, arddangosfa paratoi gynnau gan y cadetiaid, waliau dringo milwrol a hofrennydd Sea King y Llynges Frenhinol.

Dangoswch eich cefnogaeth: dewch i stondin yr RFCA dros Gymru ddydd Sadwrn 9 Mehefin i ddysgu mwy am y cyfleoedd i ennill cymwysterau a phrofiadau fel milwyr wrth gefn, cadetiaid a gwirfoddolwyr.

Gallwch ddod o hyd i ni yn stondin 20, ger stondinau Lluoedd Cadetiaid y Fyddin (ACF) a cherbydau cludo’r fyddin.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Ŵyl y Lluoedd Arfog Bro Morgannwg, a chliciwch yma i ddysgu mwy am Ddathliadau Lluoedd Arfog yn eich ardal chi.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru