Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn ymfyddino hyd at 3,000 o filwyr wrth gefn er mwyn cefnogi gwasanaethau cyhoeddus fel rhan o Luoedd Cymorth COVID.

Ar hyn o bryd, dim ond milwyr wrth gefn â sgiliau arbenigol sy’n bodloni’r gofynion penodol am gymorth gan adrannau eraill y llywodraeth fydd yn cael eu galw. Byddant yn cael eu defnyddio mewn amryw o rolau, fel darparu cymorth meddygol a logistaidd i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol; bod yn swyddogion cyswllt; a defnyddio sgiliau arbenigol fel peirianneg a chyfrifeg.

Nod y broses ymfyddino, sy’n cynnwys 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru, yw diogelu’r rhai sy’n weithwyr allweddol neu sydd eisoes yn rhan o’r ymateb yn eu swyddogaethau fel sifiliaid.

Meddai James Heappey, Gweinidog Lluoedd Arfog y DU: “Mae ein milwyr wrth gefn yn griw rhyfeddol; pob un â’u sgiliau a’u profiadau o’u gyrfa fel sifiliaid ar wahân i’r lluoedd arfog. Mae’r ffaith ein bod ni’n gallu defnyddio’r gronfa hon o dalent ac arbenigedd yn amhrisiadwy yn y dyddiau sydd ohoni. Rwy’n gwybod y bydd ein lluoedd wrth gefn yn ateb galwad y genedl gydag awch a brwdfrydedd, a byddant yn cyfrannu at ein hymateb i COVID-19.”

I gael rhagor o wybodaeth am ymfyddino’r lluoedd wrth gefn yn ystod COVID-19, darllenwch lythyr Pennaeth Cynorthwyol y Staff Amddiffyn (Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid).

Am ymholiadau pellach, trowch i’r adran cwestiynau cyffredin am ymfyddino yn ystod Covid-19 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru