44 mlynedd yn ôl, ymunodd Gareth ‘Gus’ Davies â Sgwadron 1004 (Pontypridd) fel Cadét ifanc.

Erbyn hyn, fwy na phedwar degawd yn ddiweddarach, mae’r plismon sydd wedi ymddeol ac yn dad priod i ddau yn falch iawn o ddychwelyd fel Prif Swyddog (OC).

“Fe wnes i fwynhau fy amser yn Sgwadron 1004 fel Cadét yn fawr iawn ac rwyf wrth fy modd o fod yn dychwelyd yno fel y Prif Swyddog,” meddai’r Swyddog Hedfan Davies.

Yn ystod ei yrfa yn y Cadetiaid, mae’r cynrychiolodd Swyddog Hedfan Davies yr Adain a’r Rhanbarth mewn sawl camp ac enillodd anrhydedd glas y Llu ar gyfer rygbi. Pasiodd ei Hyfforddiant Gleidio Sylfaenol ym 1979 ac ymunodd â’r ysgol gleidio yn Sgwadron Gleidio Gwirfoddolwyr 634 (VGS) fel Cadét Staff ym 1980. Cymhwysodd i hedfan ehediadau profiad awyr ar gyfer Cadetiaid pan oedd yn dal i fod yn Gadét ei hun.

Yn dilyn ei gyfnod gyda’r Cadetiaid, ymunodd â Sgwadron Ynys-y-bŵl fel Hyfforddwr Sifilaidd ac fe’i comisiynwyd ym 1986. Symudodd i Sgwadron 1184 (Aberpennar) fel OC, lle cafodd ei ddyrchafu’n Is-gapten Hedfan. Roedd swyddi eraill yn cynnwys Swyddog Technegol yn 634 VGS ac OC yn Sgwadron 2167 (Tredegar) cyn ymddeol oherwydd ymrwymiadau gwaith yn 2000.

Wyth mlynedd yn ddiweddarach ymunodd y  Swyddog Gradd Maes Davies â Sgwadron 415 (Merthyr Tudful) fel Hyfforddwr Sifilaidd cyn cael ei ail-gomisiynu eleni.

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru