Mae gwirfoddolwr wedi cael ei wobrwyo am ei wasanaeth hir a’i gyfraniad i Gorfflu Cadetiaid y Môr (SCC) yng Nghymru.

Mae’r Is-Gomander Peter Killick (SCC) RNR, 64, wedi derbyn y pedwerydd clesbyn i Fedal Lluoedd y Cadetiaid ar ôl 39 mlynedd o wasanaeth yn yr SCC.

Rhoddir clasbiau i swyddogion a hyfforddwyr ffurfiol lluoedd y cadetiaid bob chwe blynedd ar ôl iddynt dderbyn eu medal gwasanaeth 12 mlynedd cychwynnol.

Fel cyn-gadet ei hun, ymunodd yr Is-gapten Killick ag Uned SCC Llanelli fel hyfforddwr, cyn dod yn Swyddog Rheoli yr uned.

Yn ei rôl wirfoddol, mae wedi gwasanaethu fel Swyddog Cynorthwyol yr Ardal yn Rhanbarth De Cymru ac yna fel Dirprwy Swyddog Rhanbarth. Y llynedd, cafodd ei benodi’n Swyddog Rhanbarth De Cymru, lle mae’n gyfrifol am saith uned yr ardal.

Yn ystod ei wasanaeth helaeth, mae’r Is-Gomander Killick wedi cael profiadau arbennig, gan gynnwys cyfarfod Ei Mawrhydi y Frenhines a’u Huchelderau Brenhinol, Dug Caeredin a’r Tywysog Siarl, yn ystod eu hymweliadau â Llanelli, a derbyn gwahoddiad i Arddwest Frenhinol.

Yn ystod Diwrnod y Lluoedd Arfog y llynedd yng Nghaerffili, cyfarfu’r Is-gomander Killick â’r Arglwydd Môr Cyntaf, y Llyngesydd Syr Philip Andrew Jones KCB ADC, a Capten Cadetiaid y Môr, Capten Philip Russell RN.

Dywedodd yr Is-Gomander Killick: “Rwy’n hynod o falch i gael y wobr hon. Mae’n anodd coelio mod i’n dal i wneud hobi sydd wedi bod yn rhan fawr o fy mywyd i a’m teulu, ers fy nyddiau cynnar fel is-swyddog ifanc.”

Mae Oedolion sy’n Gwirfoddoli gyda Lluoedd y Cadetiaid yn ysbrydoli Cadetiaid i gyflawni yn yr ystafell ddosbarth ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Trwy wneud hynny, mae gwirfoddolwyr hefyd yn ennill sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr a chymwysterau achrededig, sy’n ategu eu gyrfaoedd sifil ym mhopeth o arweinyddiaeth, cyfathrebu ac addysgu, i arlwyo, chwaraeon a pheirianneg.

Ac yntau bellach wedi ymddeol, mae’r Is-gomander Killick yn un o’r gwirfoddolwyr niferus y mae eu bywydau a’u gyrfaoedd wedi’u cyfoethogi trwy ddod yn Wirfoddolwr gyda’r Lluoedd y Cadetiaid.

Dywedodd: “Mae’r sgiliau rydw i wedi eu hennill yn cynnwys bod yn llywiwr diogelwch ar Gwch Pŵer, Hyfforddwr Peirianneg Forol ac yn Swyddog Rheoli Maes Tanio. Y sgil mwyaf defnyddiol oedd peirianneg gan fod hyn wedi fy helpu gyda’m swydd gyntaf fel mecanic modur.

“Dylai unrhyw un sydd ag amser hamdden ymuno â llu’r cadetiaid i weld plant ifanc yn dod yn oedolion ifanc sy’n gallu gwneud pob math o sgiliau na fyddent wedi’u cael pe na baent yn aelodau o’r cadetiaid.”

Hoffech chi ysbrydoli pobl ifanc i gyflawni eu potensial? Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ddod yn Wirfoddolwr.

Llun: South West Area Sea Cadets (Facebook)

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru