Buom yn dathlu cyflogwyr o fri o bob cwr o Gymru yng Ngwobrau Arian y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) a Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru.

Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol i’r seremoni wobrwyo gael ei chynnal a mynychodd 260 o bobl y digwyddiad yn 2018, a gafodd ei gynnal am y tro cyntaf yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Cafodd 19 o sefydliadau cyhoeddus a phreifat eu cydnabod am eu cefnogaeth a chymorth eang i bersonél Amddiffyn ac aelodau o’r gymuned Lluoedd Arfog. Cyflwynwyd Gwobrau Arian yr ERS i’r canlynol;

Basel Cottage Holidays, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Charmwood Risk Management Limited, Coleg y Cymoedd, Digital Profile, Empower – Support for the Voluntary Sector Limited, Enbarr Enterprises Limited, Firing Line – Amgueddfa Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines a’r Gatrawd Frenhinol Gymreig, Cyngor Sir y Fflint, G Force Telecomms Limited, Hazelwood Carpentry Contractors Limited, Pervade Software Limited, Pinnacle Document Solutions Limited, Qioptiq Limited, The British Warships Association Community Interest Company, The Star Bunkhouse, The Wye Forward Limited, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Wagtail UK Limited.

Meddai’r Brigadydd Alan Richmond OBE, Prif Swyddog Brigâd Troedfilwyr 160 a Phencadlys Cymru: “Mae Cymru’n gwneud cyfraniad sylweddol at Amddiffyniad y DU ac mae llawer o’r recriwtiaid i’r tri Llu Arfog yn dod o Gymru, mwy na fyddech chi’n disgwyl ar sail maint y boblogaeth. Mae’n ganolfan hyfforddi hollbwysig gyda’r rhan fwyaf o hyfforddiant ar hedfan awyrennau cyflym yn digwydd yn RAF Fali; mae’n gartref i rai o gwmnïau Amddiffyn pwysicaf y DU, yn cynnwys Airbus, General Dynamics a Centerprise, sydd wedi bod yn hael iawn drwy noddi’r digwyddiad hwn ar y cyd â’r Motivational Preparation College for Training.”

Capten Chris Evans MBE o Sgwadron 223 (Gorllewin Morgannwg), Catrawd (Cymru) 157 y Corfflu Logisteg Brenhinol enillodd Wobr gyffredinol y Lluoedd Arfog am ei gyfraniad mewn rolau amrywiol yn y Fyddin dros y 38 mlynedd diwethaf.

Derbyniodd Dr Neil Kitchiner y Wobr Gyfamod am ei waith gyda Veterans’ NHS Wales, sy’n cynnig gwasanaethau iechyd meddwl fel cleifion allanol i gyn-filwyr. Mae gan Neil 30 mlynedd o brofiad ac mae wedi gweithio ym mhedwar ban byd, yn cynnwys gwasanaethu fel milwr wrth gefn gydag Ysbyty Maes (Cymru) 203 yn Afghanistan.

Corporal Ieuan Hudson o Fataliwn Cymorth Awyr 7 REME y Wobr Chwaraeon, a gyflwynwyd gan Sam Warburton OBE, cyn-gapten rygbi Cymru a’r Llewod. Ar ôl gweld hysbyseb i ymuno â’r fyddin, penderfynodd Ieuan, a oedd yn ordew’n glinigol, drawsnewid ei fywyd drwy ddechrau rhedeg a beicio. Enillodd y wobr ‘Gorau am Ymarfer Corfforol’ ar ôl cwblhau hyfforddiant y Fyddin ac mae Cynllun Ysgoloriaeth Athletwr Disglair y Fyddin yn ei helpu i ymarfer ar gyfer cystadleuaeth y triathlon yng Ngemau’r Gymanwlad 2022.

Is-lefftenant Kelly Williams o Lu Cadetiaid y Fyddin Dyfed a Morgannwg enillodd y Wobr Ieuenctid a Chadetiaid, a gyflwynwyd gan y Cyrnol Alan Peterson, Cyrnol Anrhydeddus Cadetiaid Cymru. Yn gyn-gadét ei hun, mae Kelly’n treulio oriau di-ri’n gweithio gyda phobl ifanc yn ogystal â gweithio fel uwch reolwr gweithrediadau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a magu teulu o dri.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru