Mae 19 o Gyflogwyr o Gymru wedi derbyn ‘Gwobrau Arian’ Cynllun Cydnabod Cyflogwyr (ERS) y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) am gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog.

Mae’r enillwyr yn cynnwys awdurdodau lleol a chyflogwyr sector preifat, o ficro-gyflogwyr i fentrau bach a chanolig wedi’u lleoli yng Nghymru.

Caiff y gwobrau eu cyflwyno’n ffurfiol yn Seremoni Wobrwyo Arian ERS y Lluoedd Arfog yng Nghymru yn Sain Ffagan ym mis Tachwedd.

Dywedodd y Gwir Anrh. Tobias Ellwood AS, y Gweinidog dros Bersonél Amddiffyn a Chyn-filwyr: “Mae’n bleser gennyf longyfarch y rhai sy’n derbyn gwobrau’r Cynllun Cydnabod Cyflogwyr. Mae gwobr Arian yn cydnabod ymdrechion arbennig cyflogwyr y DU sydd wedi ehangu eu hymrwymiadau i Gyfamod y Lluoedd Arfog ac wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol i gymuned y Lluoedd Arfog.

“Dylai’r enillwyr fod yn hynod falch o’r effaith newid-bywyd ac am y cyfleoedd newydd maen nhw’n eu cynnig i’n milwyr wrth gefn, cyn-filwyr, y rhai sydd wedi’u hanafu, a’u teuluoedd. Rydym wedi gweld y nifer uchaf erioed o enillwyr eleni, sy’n dangos bod cronfa dalent teulu’r Lluoedd Arfog yn cynnig manteision sylweddol i fusnesau.”

Mae Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y gwasanaeth Amddiffyn yn cydnabod y rhai sy’n dangos neu’n hyrwyddo cefnogaeth i gymuned y Lluoedd Arfog, ac yn rhannu gwerthoedd Cyfamod y Lluoedd Arfog – sef addewid gan y genedl y bydd y rhai sy’n gwasanaethu neu wedi gwasanaethu, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg.

Disgwylir i enillwyr y wobr Arian fodloni meini prawf amrywiol, megis; cyflogi o leiaf un unigolyn o gymuned y Lluoedd Arfog, mynd ati’n ddyfal i sicrhau bod ei weithlu yn ymwybodol o’i bolisïau positif, cefnogi milwyr wrth gefn sy’n ymfyddino, a chynnig o leiaf bum niwrnod y flwyddyn iddynt ar gyfer eu hyfforddiant.

Dyma restr lawn o enillwyr Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr 2018 Cymru:

Basel Cottage Holidays
Cyngor Bwrdeistref Sir Gaerffili
Charmwood Risk Management Limited
Coleg y Cymoedd
Digital Profile
Empower – Support for the Voluntary Sector Limited
Enbarr Enterprises Limited
Firing Line Museum of the Queen’s Dragoon Guards and The Royal Welsh
Cyngor Sir y Fflint
G Force Telecomms Limited
Hazelwood Carpentry Contractors Limited
Pervade Software Limited
Pinnacle Document Solutions Limited
Qioptiq Limited
The British Warships Association Community Interest Company
The Star Bunkhouse
The Wye Forward Limited
Cyngor Bwrdeistref Sir Torfaen
Wagtail UK Ltd.

CLICIWCH YMA i ddysgu mwy am y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr, neu CLICIWCH YMA i gysylltu â’ch Cyfarwyddwr Ymgysylltu Â Chyflogwyr Rhanbarthol.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru