Prynhawn heddiw, cafodd ymwelwyr Bae Caerdydd y pleser o gael adloniant heb ei ail, diolch i’r Ŵyl Cerddoriaeth Filwrol.

Daeth yr achlysur blynyddol yn yr awyr agored, sy’n cynnwys perfformiadau gan rai o’r bandiau milwrol gorau, i ben yn y ddysgl gyferbyn y Ganolfan y Mileniwm.

Y Bandiau a oedd yn perfformio:

  • Band a Chorfflu Drymiau Catrodol y Cymry Brenhinol
  • Gwasanaeth Band y Môr-Filwyr Brenhinol
  • Biwglau, Pibau a Drymiau Catrawd y Gwyddelod Brenhinol
  • Band Adran Tywysog Cymru
  • Band Corfflu’r Dirprwy Gadfridog
  • Band a Biwglau’r Reifflwyr
  • Band  Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro

“Roeddwn wrth fy modd yn gweld milwyr wrth gefn ymysg y perfformwyr yn yr Ŵyl Cerddoriaeth Filwrol heddiw. Mae ein milwyr wrth gefn yn cyfrannu sgiliau, galluoedd a phrofiadau eang, ac yn cyfoethogi’r lluoedd,” meddai’r Cyrnol Nick Beard TD DL, Prif Weithredwr Cymdeithas y Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

“Roedd eu perfformiadau o’r radd uchaf, ac yn dangos pam mae milwyr wrth gefn yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn. Rydym yn falch iawn o gefnogi dros 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru sy’n dod o gefndiroedd gwahanol, gan hwyluso eu cyfraniad i’n gwlad.”

Dechreuodd y gerddoriaeth am 11:15am, a pharhaodd trwy’r dydd gyda sawl band milwrol yn chwarae mewn gwahanol rannau Bentref Ras y Cefnfor Volvo.

Daeth y perfformiadau i ben gyda Seremoni’r Machlud a Seinio’r Drwm i Encilio. I orffen, cafwyd perfformiad o Agorawd 1812, a oedd yn cynnwys gynnau ysgafn 105mm 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol.

Mae hanes cerddoriaeth filwrol yn hynod gyfoethog, ac mae’n chwarae rhan bwysig hyd heddiw. Mae bandiau’n perfformio yn aml mewn achlysuron lleol, cenedlaethol a rhyngwladol allweddol, ac mewn digwyddiadau a seremonïau Amddiffyn. Mae’r perfformiadau heb eu hail yn ffordd effeithiol o feithrin perthnasau, gan oresgyn rhwystrau iaith a diwylliant.

Hefyd, cafwyd saliwt ffurfiol gan 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol i nodi 65 mlynedd ers coroni Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.

Yn ogystal, mynychwyd digwyddiad STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ym Mhentref Ras y Môr Volvo.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru