Mae Cadetiaid y Fyddin o Fôn i Fynwy wedi cwblhau her gorfforol rithwir diolch i’r cyn-seren rygbi Sam Warburton.

Fe wnaeth cyn-gapten rygbi Cymru a’r Llewod roi ei sêl bendith i raglen er mwyn helpu i gadw cadetiaid yn gorfforol egnïol yn ystod y cyfyngiadau clo a thu hwnt.

Diolch i Sam, cafwyd mynediad at raglenni hyfforddi a ddatblygwyd gan ei Gampfa SW7 ac anogodd bawb yn y mudiad Cadetiaid yng Nghymru i fod ychydig yn fwy egnïol. Cafodd yr her ei chynllunio a’i noddi gan Gyrnol Anrhydeddus Cadetiaid Cymru, y Cyrnol Alan Peterson OBE.

Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys cyfres o ymarferion chwe munud yr un gan gynnwys byrfreichiau, eisteddiadau, naid sêr a phrawf bipiau. Pob un wedi’i osod yn erbyn y cloc.

Roedd pedwar categori cymryd rhan ar gyfer bechgyn a merched dan 15 oed a bechgyn a merched dros 15 oed gyda phob un o dair sir ACF Cymru yn hyfforddi a chymryd rhan mewn cystadlaethau lleol er mwyn dewis cynrychiolwyr ar gyfer rowndiau terfynol Cymru gyfan.

Ar ddydd Sadwrn 12 Mehefin, bu cadetiaid y fyddin Gwynedd a Chlwyd, Gwent a Phowys a Dyfed a Morgannwg yn cwblhau’r her rithiol trwy gyfrwng Zoom, dan lygad barcud y beirniaid lleol a cenedlaethol.

Dyma’r canlyniadau terfynol:

 

Categori Enw Sir Safle
Cadetiaid benywaidd dan 15 oed Cdt Ffion Jones-Morris A Coy Gwent a Phowys 1
Cdt Amelia Harrison-Hickman Clwyd a Gwynedd 2
Cadetiaid gwrywaidd dan 15 oed Cdt Louis Miles-Owen A Coy Gwent a Phowys 1
Cdt Robert Laidlaw Clwyd a Gwynedd 2
Cadetiaid benywaidd dros 15 oed CSM Sally Murton-Davies A Coy Gwent a Phowys 1
Cpl Madisyn Morgan A Coy Dyfed a Morgannwg 2
Cdt Mollie Dibble E Coy Gwent a Phowys 3
Cdt Keira Sproston Clwyd a Gwynedd 3
Cadetiaid gwrywaidd dros 15 oed LCpl Daniel Da Silva Figueira Coy Dyfed a Morgannwg 1
Cdt Tristan Greenland Clwyd a Gwynedd 2

 

Meddai Alan Peterson, Cyrnol Anrhydeddus Cymru, a noddodd y gystadleuaeth, “Roedd hi’n braf gweld penderfyniad, dycnwch ac ymdrech ein Cadetiaid, ynghyd â chefnogaeth y rhieni – ysbrydoledig iawn. Y prif sbardun i mi oedd cynnig her a fyddai’n helpu i dorri effaith Covid-19 mewn rhyw ffordd fach. Yn fy marn i, ein pobl ifanc sydd wedi dioddef waethaf – mae’r pandemig wedi tarfu ar addysg, maen nhw wedi colli eu ffrindiau, bu’n gyfnod anodd gartref gyda rhieni weithiau dan bob math o bwysau, ac fe gollon nhw allan ar hwyl yr arddegau ac ati. Mae fy nghysylltiad agos ag elusennau NSPCC a ChildLine yn brawf o hynny i mi, ac yn ffodus roedd Sam yn deall yn llwyr, felly dyna pam ei fod mor awyddus i helpu. Roedd rhoi’r gefnogaeth ariannol gyda gwobrau teilwng yn bwysig, gan fod arian yn brin i lawer o deuluoedd.”

Dywedodd y Cyrnol LT Williams, Cyrnol Cadetiaid Cymru, “Diolch i’r Cyrnol Alan a Sam am eu cefnogaeth i’r fenter bwysig hon. Roedd yn gymhelliant ychwanegol wrth i ni ddychwelyd yn araf i hyfforddiant wyneb yn wyneb, ac roedd hi’n bleser gweld cymaint yn cymryd rhan ledled ein tair sir. Hefyd, hoffwn ddiolch i’r teuluoedd a staff y sir am gefnogi’r gystadleuaeth a gwneud i’r cyfan ddigwydd ar y diwrnod.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru