Bydd cadét a’i chwaer yn cerdded 11 milltir am 11 diwrnod i godi arian ar gyfer Apêl y Pabi.

Mae’r Uwch-ringyll Cadet Kacey Titley, 17 oed, o Fintai Treffynnon o Lu Cadetiaid y Fyddin Clwyd a Gwynedd, a’i chwaer Keeley, 22 oed, wedi penderfynu cerdded 11 milltir am 11 diwrnod i anrhydeddu’r rhai a anrhydeddir ar yr unfed dydd ar ddeg o’r unfed mis ar ddeg.

Meddai Kacey, “Oherwydd y pandemig, ni allwn gynnal gorymdaith Dydd y Cofio eleni, sy’n golygu efallai na fydd Apêl y Pabi yn llwyddo i godi cymaint o arian ag arfer. Rydym hefyd yn gwneud yr her hon i ddangos ein parch a chodi ymwybyddiaeth o’n milwyr a aberthodd eu bywydau er mwyn sicrhau ein dyfodol.”

Byddant hefyd yn mynd ati ar yr 11eg o Dachwedd i lanlwytho fideo lle byddant yn canu cân/cerdd i gofio’r rhai a fu farw.

Meddai Comander Mintai Treffynnon, yr Is-swyddog Oedolion Louise McCabe-Allen, “Da iawn i’r Uwch-ringyll a phob lwc i chi gyda’ch teithiau cerdded. Gobeithio bod gennych chi esgidiau cyfforddus!”

Cadwch lygad am ddiweddariadau ar ein sianeli dros yr wythnosau nesaf wrth i ni ddilyn hanes y ferch.

Gallwch roi i’w thudalen Just Giving drwy glicio yma: https://www.justgiving.com/fundraising/keelyandkacey-20?utm_source=Sharethis&utm_medium=fundraising&utm_content=keelyandkacey-20&utm_campaign=pfp-email&utm_term=67a68f70dbc84973931dd49cb8f472d0.

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru