Roedd Her y Cogyddion, a noddwyd gan Gyrnol Anrhydeddus Cadetiaid y Fyddin Cymru Alan Peterson OBE a’r cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol Sam Warburton, yn galw ar gadetiaid ac oedolion i ddewis a pharatoi pryd arbennig gan gystadlu yn erbyn Cadetiaid y Fyddin o bob cwr o Gymru.

Fel athletwr o’r radd flaenaf, mae Sam Warburton wedi cael cynlluniau deiet gwych a baratowyd ar ei gyfer gan gogyddion Undeb Rygbi Cymru/Gleision Caerdydd/y Llewod – oll yn arbenigwyr. I Sam a’r holl athletwyr elît, mae cynllun maeth bellach yn rhan hanfodol o’u rhaglen ffitrwydd. Yr her oedd dewis a pharatoi rysáit ar gyfer byw’n iach o lyfr coginio Sam, ffilmio fideo byr neu dynnu lluniau o’r saig orffenedig ac egluro’r hyn a wnaethoch i gyrraedd y nod.

Roedd pob un o dri rhanbarth Cadetiaid y Fyddin Cymru yn gallu dewis cystadleuwyr o’u rowndiau lleol ar gyfer asesiad Cymru gyfan wedyn.

O’r ceisiadau ddaeth i law, dyfarnwyd gwobr Cymru gyfan i Susan Williams, Hyfforddwr Mintai Glannau Dyfrdwy.  Ar ôl clywed am ei llwyddiant gan y Cyrnol Martin L Craven yn ystod egwyl hyfforddiant dywedodd Susan, “Roedd yn dipyn o syndod cael fy newis. Fe wnes i fwynhau’r cyfan yn fawr iawn – nid dim ond y coginio ond y broses recordio a chofnodi hefyd.”

Meddai’r Cyrnol Alan Peterson, a noddodd y gystadleuaeth, “Allwn ni ddim gorbwysleisio pwysigrwydd deiet yn ogystal ag ymarfer corff. Nod cystadleuaeth Her y Cogyddion oedd tynnu sylw at fwyta’n iach yn ogystal â bod yn her hwyliog. Llongyfarchiadau i Susan Williams o Lannau Dyfrdwy ar ei chais llwyddiannus”

Dywedodd Cyrnol Cadetiaid Cymru, y Cyrnol L T Williams, “Diolch i bawb a gymerodd ran ac i’r Cyrnol Alan am yr ysbrydoliaeth a’r nawdd” gan ychwanegu “bydd y gwobrau ar gyfer yr holl rowndiau terfynol yn cael eu hanfon allan cyn bo hir.”

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru