Mae Her Hwylio o Amgylch Prydain Arglwydd Dannatt wedi cychwyn, a bydd 48 o bersonél y Gwasanaeth sydd wedi’u hanafu a 96 o gadetiaid yn cymryd rhan yn y daith 40 diwrnod.

Bydd y fordaith yn teithio o Gaeredin i Belfast ac yna i Gaerdydd, cyn dod i ben ei thaith yn Llundain. Bydd y criw yn gweithio fel tîm i lywio’r llong i’r brifddinas nesaf a bydd eu cyfrifoldebau yn cynnwys dringo’r hwylbren a chodi’r hwyliau.

Bydd y criw o 12 personél sydd wedi’u hanafu a 24 o gadetiaid yn cyfnewid bob 10 diwrnod. Dyna pryd fydd y llong yn cyrraedd y brifddinas nesa ac yn angori i groesawu miloedd o gadetiaid, hyfforddwyr a’r cyhoedd.

Caiff gŵyl ei chynnal ym mhob prifddinas i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf a dathlu cynhwysiant ac amrywiaeth. Cynhelir rhan Cymru o’r fordaith ddydd Iau 23 Awst ym Mae Caerdydd a bydd yn cynnwys bandiau lluoedd y cadetiaid, timau tanio yn y maes, ac arddangosiadau dril.

Sefydlwyd yr Her o Amgylch Prydain gan yr Arglwydd Dannatt, cyn-bennaeth y Fyddin Brydeinig a darperir y Lord Nelson gan Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî, sydd wedi bod yn newid bywydau ers ei sefydlu yn elusen gofrestredig ym 1978.

Mae Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî yn arweinydd byd o safbwynt cynhwysiant  cymdeithasol, ac yn dod â phobl o bob cefndir, gallu ac oedran ynghyd i hwylio fel criw unedig ar ddwy long hwyliau fawr. Mae’r llongau wedi’u hadeiladu’n bwrpasol i ddod â phobl ag anableddau ynghyd i hwylio gyda phobl abl.

Bydd y fordaith yn cyfrannu at Adran Breswyl Gwobr Dug Caeredin y cadetiaid. Bydd unrhyw arian a godir yn cyfrannu at sicrhau anturiaethau sy’n newid bywyd i Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) gydag Ymddiriedolaeth Hwylio’r Jiwbilî, unwaith y bydd costau cynnal yr Her eleni wedi eu talu.

CLICIWCH YMA i gael y newyddion diweddaraf am y Lord Nelson a dilyn ei thaith. Mae’r trawsyrrydd ar y llong yn cofnodi ei lleoliad, ei chyflymder a’i chwrs (os ydynt yn ddigon agos at orsaf derbyn AIS – tua phob 15-20 môr-filltir).

CLICIWCH YMA i gael gwybodaeth bellach am luoedd y cadetiaid yng Nghymru.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru