Mae môr-filwyr wrth gefn ar hyd a lled Cymru yn dathlu ar ôl i Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru drosglwyddo’n ffurfiol i’w cartref newydd ym Mae Caerdydd.

Mae’r cyfleuster £11m o’r radd flaenaf yn mynd i weithredu fel canolfan weithredol ganolog ar gyfer tair Uned Forol Wrth Gefn; HMS Cambria – Uned Llynges Frenhinol Wrth Gefn Cymru, Mintai Wrth Gefn Caerdydd y Morlu Brenhinol, ac Uned Prifysgol y Llynges Frenhinol yng Nghymru, sy’n gofalu am gadetiaid llynges sy’n fyfyrwyr mewn prifysgolion yn y ddinas.

Yno i dderbyn yr adeilad ar ran y Llynges Frenhinol yng Nghymru roedd y Cadlywydd Steve Fry, Prif Swyddog HMS Cambria, a hynny gan y Cyrnol Nick Beard o RFCA Cymru, a reolodd y prosiect adeiladu gyda’r adeiladwyr Morgan-Sindall a’r tirfeddianwyr, Associated British Ports (ABP) sydd wedi cefnogi’r datblygiad ers y dechrau un.

“Gall y Llynges Frenhinol yng Nghymru fod yn falch o HMS Cambria,” meddai’r Cadlywydd Steve Fry. “Mae gennym gynlluniau gwych i gynyddu nifer y milwyr wrth gefn drwy recriwtio o bob rhan o’r ardal. Mae lluoedd morwrol yn dod o bob cefndir yng Nghymru, ac mae ganddynt bellach hyd yn oed fwy o gyfleoedd gwych i gefnogi ein cydweithwyr rheolaidd.

“Gydag ystafelloedd dosbarth rhithwir, cyfleusterau hamdden newydd a dau gwch cyflym newydd sbon i hyfforddi arnynt, gallwn sicrhau ein bod yn barod i gefnogi’r Llynges Frenhinol ar y môr. Mae hwn yn ddiwrnod gwych ac yn gyfnod cyffrous i fod yn un fôr-filwr wrth gefn yng Nghymru.”

Dywedodd y Cyrnol Nick Beard, Prif Weithredwr Cymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru, “Fel y sefydliad sy’n gyfrifol am ystadau’r lluoedd wrth gefn a’r cadetiaid yng Nghymru, rydym yn hynod falch o fod wedi cyflawni’r prosiect mawreddog hwn ar amser ac o fewn y gyllideb ar gyfer y Llynges Frenhinol.

“Nid yn unig y mae’r prosiect wedi galluogi HMS Cambria, yn addas iawn, i ddychwelyd i’w gartref morol gwreiddiol, ond erbyn hyn mae’n cynnig y cyfleusterau gorau posibl i’n lluoedd wrth gefn i weithio a hyfforddi. Rydym yn gobeithio y bydd y cyfleuster newydd sbon yn ysbrydoli darpar filwyr o’r ardaloedd cyfagos i gofrestru i fod yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o deulu’r Lluoedd Arfog yn y dyfodol.”

Wedi’i sefydlu yn gyntaf ym 1947, lleolwyd HMS Cambria yn wreiddiol yn nociau Caerdydd cyn symud i Sili ym Mro Morgannwg ym 1980. Dechreuodd y gwaith o godi’r adeilad newydd ar safle Bae Caerdydd ym mis Ionawr 2019 a chwblhawyd y cyfleuster ffrâm ddur 4,000 metr sgwâr ar amser ddechrau 2020.

Mae’n disodli’r HMS Cambria presennol yn Sili a bydd yn gwasanaethu holl fôr-filwyr wrth gefn yng Nghymru ac yn ganolbwynt ar gyfer ymgysylltiadau cymunedol yn y rhanbarth.  Bydd y cyfleuster newydd hefyd yn darparu llety tymor byr i hyd at 50 o bobl, ynghyd ag amgylchedd swyddfa modern gyda hyd at 80 o weithfannau, nifer o ystafelloedd hyfforddi a chyfleusterau dosbarth, ystafell ffitrwydd ac ystafell fwyta amlbwrpas fawr. Y tu allan, bydd ardal hyfforddi rhaffau y Morlu Brenhinol, maes parcio a sgwâr gorymdeithio hanfodol.

Cyflawnwyd y prosiect trwy gydbartneriaeth RFCA Cymru ac Associated British Ports, De Cymru. Mae comisiynu’r cyfleuster yn rhan o raglen Lluoedd Wrth Gefn y Dyfodol 2020 i annog twf a buddsoddiad yn Lluoedd Wrth Gefn y DU.

“Mae’n bleser personol enfawr bod yma i weld HMS Cambria yn ffurfiol yn perchnogi allweddi’r adeilad godidog hwn, a fydd yn ganolbwynt i’r Llynges Frenhinol yng Nghymru,” meddai’r Comodor Mel Robinson, Cadlywydd y Lluoedd Morwrol Wrth Gefn.

“Mae’r Lluoedd Morol Wrth Gefn yn cael eu gweddnewid er mwyn sicrhau eu bod yn barod i gefnogi’r Llynges Frenhinol pan fo angen. Bydd lluoedd wrth gefn y Llynges Frenhinol a’r Morlu Brenhinol, ynghyd â Chadetiaid Prifysgol y Llynges Frenhinol, yn hyfforddi ac yn gweithredu yma ym Mae Caerdydd gan sicrhau eu bod yn meddu ar yr un sgiliau i fedru eu cyfnewid gyda’u cydweithwyr parhaol.”

“Mae wedi bod yn ymdrech gan y tîm cyfan i gyrraedd y pwynt hwn, a hoffwn ddiolch i Associated British Ports, yr adeiladwyr Morgan Sindall a Chymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru am eu gwaith ymroddedig yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru