Mae HMS Cambria yng Nghaerdydd wedi pasio asesiad trylwyr i ennill achrediad fel Canolfan Hyfforddi Gydnabyddedig ar gyfer Gweithrediadau Cychod Pŵer gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA), ac mae hynny’n dipyn o gamp o safbwynt Lluoedd wrth Gefn y Llynges Frenhinol (RNR).

Mae achrediad gan yr RYA yn gam pwysig ar y daith i ddychwelyd hyfforddiant ar ddŵr i’r RNR ac mae’n adeiladu ar ddyfodiad llwyddiannus cychod RHIB i Unedau Hyfforddi RNR yng Nghaerdydd, Newcastle a Lerpwl, gyda mwy yn yr arfaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Bellach, mae HMS Cambria, a symudodd yn ddiweddar i leoliad ar lan y dŵr ym mhrifddinas Cymru, yn gallu hyfforddi milwyr wrth gefn mewn amrywiaeth o sgiliau morol craidd, gan gynnwys llywio, morwriaeth a thrin cychod, a chyfathrebu ar y radio, gan arwain at ddyfarnu cymhwyster Lefel 2 Cychod Pŵer yr RYA a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Dywedodd y Comodor Mel Robinson, Pennaeth y Lluoedd Morol wrth Gefn:

“Mae hon yn garreg filltir gyffrous a phwysig dros ben wrth drawsnewid y Lluoedd Morol wrth Gefn, ac yn ein galluogi i gefnogi’r Llynges Frenhinol yn well ar weithrediadau, gartref a ledled y byd.

“HMS Cambria yw Uned Hyfforddi wrth Gefn gyntaf y Llynges Frenhinol i fodloni safonau uchel y Gymdeithas Hwylio Frenhinol, ac yn ei dro, bydd hynny’n galluogi milwyr wrth gefn i ennill cymwysterau a gydnabyddir yn rhyngwladol tra’n dysgu’r sgiliau proffesiynol a fydd yn eu galluogi i wasanaethu ar longau rhyfel y Llynges Frenhinol, gan weithredu ar yr un lefel â’u cymheiriaid arferol.

“Mae’r gamp hon yn eu galluogi i gefnogi’r Llynges Frenhinol yn well ar weithrediadau’r 21ain ganrif, gartref ac o gwmpas y byd, ac am hynny, rwy’n llongyfarch Criw Llong HMS Cambria.”

Dywedodd y Comander Carolyn Jones, a ddaeth yn arweinydd HMS CAMBRIA ym mis Hydref:

“Rwy’n hynod falch o dîm Cambria am eu holl waith caled, sydd yn amlwg wedi talu ar ei ganfed gydag achrediad y Gymdeithas Hwylio Frenhinol. Bydd y cychod hyn bellach yn cael eu gweld yn rheolaidd ym Mae Caerdydd, yn cynnal hyfforddiant morol a fydd yn galluogi ein Milwyr Wrth Gefn i ddefnyddio Llongau Patrolio ar y Môr sydd wedi’u lleoli yma yn y DU a’u hanfon ymlaen i bob cwr o’r byd.”

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru