Mae gweithiwr gyda’r DVSA a llongwr wrth gefn yn dathlu Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn eleni yn y Gwlff.

Mae Dean Thomas o Abertawe yn aelod o’r Morlu Brenhinol Wrth Gefn, a bydd yn treulio Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn ar waith ym mhencadlys yr UKMCC yn Bahrain.

Dywedodd Dean, a ymunodd â’r DVSA fel Arholwr Gyrru yn 2003: “Roeddwn i wedi bod eisiau ymuno â’r Llynges Frenhinol erioed, ac roeddwn i’n hoffi’r syniad o wneud rhywbeth gwahanol i fy swydd lawn amser. Roedd ymuno â’r Morlu Brenhinol Wrth Gefn yn ymddangos yn ateb perffaith.”

Mae’r Lluoedd wrth Gefn yn aelodau o luoedd arfog y DU, a gellir eu rhoi ar waith i wasanaethu ar weithrediadau ledled y byd. Mae Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn, sef y ‘Diwrnod Gwisgo Iwnifform i’r Gwaith’ gynt, yn cael ei ddathlu gan nifer o aelodau wrth gefn o’r Llynges Frenhinol, Byddin Prydain a’r Awyrlu Brenhinol.

“Mae bod yn Filwr Wrth Gefn wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau arwain a rheoli, sydd hefyd wedi ennill cymwysterau sifil i mi. Rydw i wedi dysgu sut i hyfforddi a mentora pobl, sydd wedi bod o gymorth mawr wrth hyfforddi arholwyr gyrru newydd yn fy ngwaith bob dydd.

“Yn yr un modd, mae fy swydd fel arholwr gyrru wedi helpu fy ngyrfa gyda’r Lluoedd wrth Gefn pan ddaw hi’n fater o roi cyfarwyddyd i recriwtiaid newydd.”

Gyda blynyddoedd o brofiad y tu cefn iddo, mae Dean wedi teithio ledled y byd gyda’i yrfa gyda’r Lluoedd wrth Gefn, gan gynnwys y Caribî, yr Unol Daleithiau, Denmarc, Dubai a nawr Bahrain.

Pan ofynnwyd iddo am ei gyngor i rywun a oedd ag awydd ymuno â’r Lluoedd wrth Gefn, dywedodd: “Ymunwch! Rhowch gynnig arni – yn aml iawn, mae gan bobl ddiddordeb ond maen nhw’n rhy ofnus i ymrwymo. Dewch i mewn i gael golwg a gweld beth rydyn ni’n ei wneud. Mae’n bosib y cewch chi ail yrfa gyffrous yn sgil hynny!”

Wedi iddo gwblhau ei gyfnod ar leoliad, bydd Dean yn dychwelyd i’r DVSA a bydd yn parhau i wasanaethu yn ei amser sbâr yn Is-adran Tawe, sef uned loeren i’r Morlu Brenhinol Wrth Gefn yn Abertawe, a HMS CAMBRIA yng Nghaerdydd.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru