Mae’r ffotograffydd Cathy Sharples wedi bod ledled y byd diolch i’w gyrfa ran-amser yn llu wrth gefn yr Awyrlu Brenhinol.

O’r Iseldiroedd i Ogledd Iwerddon ac o Wlad yr Iâ i’r Dwyrain Canol, mae Cathy wedi teithio’n helaeth yn ystod y saith mlynedd diwethaf ers ymuno â Sgwadron 614, sef unig uned wrth gefn yr Awyrlu Brenhinol yng Nghymru.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae hi wedi gweithio ym Mhalas Buckingham ac wedi gwirfoddoli ddwywaith i gynorthwyo gyda’r ymateb milwrol i bandemig y coronafeirws drwy gael ei rhoi ar waith fel rhan o Ymgyrch Rescript.

Yn gyntaf, bu’n gyfrifol am dîm uned profi symudol yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr ac yna, ym mis Chwefror eleni, derrbyniodd rôl uwch ar raglen brofi gymunedol ym Manceinion Fwyaf, gan ddod yn Rhingyll dros dro ar y ddau achlysur.

“Roeddwn i’n falch o weithio ochr yn ochr â thîm gwych o Sgwadron 614. Rwy’n credu ein bod ni i gyd yn teimlo’n freintiedig o allu cyfrannu tuag at yr ymdrech genedlaethol yn erbyn y coronafeirws,” meddai Cathy.

Yn ei bywyd fel sifiliad, mae Cathy, 47, gwraig weddw o Gaerdydd, yn ffotograffydd llawrydd – swydd sy’n cyd-fynd â’i rôl fel ffotograffydd fel rhan o Lu Wrth Gefn y Cyfryngau yn Sgwadron 614.

“Roedd y fyddin wedi apelio ata i erioed oherwydd fy niddordeb mewn ffitrwydd a theithio a’r ymdeimlad o gyfeillgarwch. Mae bod yn yr Awyrlu Brenhinol yn gwneud i chi deimlo’n rhan o deulu milwrol.

“Yn ystod fy amser fel ffotograffydd yr Awyrlu Brenhinol, rwyf wedi teithio’n eang gan ddarparu cymorth y cyfryngau i weithrediadau ac ymarferion ledled y byd. Rwyf wedi cael y fraint o weithio y tu mewn i Balas Buckingham hefyd.

“Roeddwn i eisoes yn gweithio fel ffotograffydd pan ymunais i â’r Awyrlu Brenhinol, ond maen nhw wedi darparu hyfforddiant i mi mewn fideograffeg, sy’n rhan fawr o’m rôl erbyn hyn.  Yn ystod blwyddyn canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol, curadais arddangosfa ffotograffiaeth yn amlygu’r cyfraniad mae menywod wedi’i wneud at yr awyrlu ers 1918.

“Ar wahân i’r sgiliau rydych chi’n eu dysgu yn eich proffesiwn, mae’r lluoedd wrth gefn yn rhoi sgiliau fel gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth, trefnu a chynllunio i chi.”

Felly heddiw bydd Cathy, ynghyd â 2,170 o filwyr wrth gefn eraill yng Nghymru, yn dathlu Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn.

Mae milwyr wrth gefn yn ymrwymo i o leiaf 27 diwrnod o wasanaeth y flwyddyn. Maent yn dod o gefndiroedd amrywiol ac yn rhoi o’u hamser hamdden i hyfforddi a gwasanaethu ochr yn ochr â phersonél rheolaidd yn y Lluoedd Arfog. Maent yn gwneud cyfraniad allweddol, a hwy yw tua un o bob chwech o bersonél Lluoedd Arfog y wlad.

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru