Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â’r fenter ‘Gweithle gwych i gyn-aelodau’r lluoedd arfog’, er mwyn helpu cyn-filwyr o bob rhan o’r DU i ymuno â’r Gwasanaeth Sifil.

Nod y cynllun, a lansiwyd gan y Swyddfa ar gyfer Materion Cyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog yn Swyddfa’r Cabinet, yw annog mwy o gyn-aelodau i ymuno â’r Gwasanaeth Sifil pan fyddant yn gadael y Lluoedd Arfog, fel bod y Gwasanaeth Sifil yn elwa ar y sgiliau a’r doniau eang sydd gan gymuned y lluoedd arfog.

Bydd hefyd yn rhoi hwb i ragolygon cyflogaeth pobl sydd wedi gwasanaethu, a’u helpu i ddatblygu eu gyrfaoedd ar ôl gadael y lluoedd arfog.

Wrth lansio’r cynllun yng Nghymru, dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: “Yn ystod y pandemig rydym wedi gweld staff presennol a chyn-aelodau o’r lluoedd arfog  yn cefnogi ein cymunedau wrth inni ymateb i’r coronafeirws gyda’n gilydd.

“Bydd Llywodraeth Cymru gymaint yn gyfoethocach o gael sgiliau a thalentau cyn-aelodau’r lluoedd arfog yn gweithio yn ein Gwasanaeth Sifil. Edrychwn ymlaen at groesawu cyn-aelodau Cymru i gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa gyda ni. ”

Dywedodd Peter Kennedy, cyfarwyddwr AD yn Llywodraeth Cymru sydd hefyd yn gyn-aelod o’r lluoedd arfog: “Ar ôl gwasanaethu fy ngwlad gyda’r Llu Awyr Brenhinol, roedd ymuno â’r Gwasanaeth Sifil yn ddigon tebyg i gael fy anfon i swydd arall yn y fyddin o ystyried y bobl rydw i wedi gweithio gyda nhw ers hynny – mae yma’r un ymdeimlad o dîm a chyfeillgarwch.

“Rwy’n gobeithio y bydd y cynllun Gweithle Gwych i Gyn-aelodau’r Lluoedd Arfog yn denu llawer mwy o gydweithwyr i ddilyn llwybr tebyg.”

Gallwch ddysgu rhagor am y cynllun Lle Gwych i Weithio yma.

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru