Ddydd Iau diwethaf, rhoddodd cynrychiolydd y Frenhines yn Ne Morgannwg glod i waith y Milwyr wrth Gefn a’r Cadetiaid yn eu cymunedau lleol am eu hymroddiad a’u hymrwymiad.

Roedd Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi, Mrs Morfudd Meredith, yn siarad yn ei Seremoni Wobrwyo flynyddol, lle cyfeiriodd yn benodol at aelodau Cymuned y Lluoedd Arfog am eu cyflawniadau eithriadol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd bron 100 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad yn Nhŷ Walter Cleall, Barics Maendy, Caerdydd i ddathlu llwyddiannau’r cyflawnwyr gwych o gymunedau’r Milwyr wrth Gefn a’r Cadetiaid yn y digwyddiad.

Mae milwyr wrth gefn o bob gwasanaeth yn aelodau hanfodol a gwerthfawr o deulu Amddiffyn y DU. Maent yn gwella eu bywydau sifilaidd bob dydd drwy gymryd rhan mewn cyfleoedd hyfforddi anturus a chyffrous, ac ennill sgiliau trosglwyddadwy i hybu eu gyrfaoedd sifilaidd.

Derbyniodd yr Is-gomander David Thomas RNR (HMS Cambria); Swyddog Gwarantedig Dosbarth II Julian Symmonds a’r Is-Gorporal Morgan Ryan (Catrawd 157 (Cymreig) RLC); Arwyddwr Ryan Wall (Sgwadron Arwyddo 53); Hyfforddwr Uwch Ringyll Christian Curtis (ACF Dyfed a Morgannwg); a’r Awyr-Ringyll Gareth Ballinger (Adain Cymru Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr RAF) Dystysgrif Gwasanaeth Teilwng yr Arglwydd Raglaw am eu hymdrechion, i gydnabod Gwasanaeth ac Ymlyniad i Ddyletswydd eithriadol.

Penodwyd Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2019 i’w rôl newydd gan dderbyn bathodyn unigryw i ddynodi’r achlysur. Mae’r rôl yn cynnwys mynd gyda’r Arglwydd Raglaw i ddigwyddiadau swyddogol, fel ymweliadau Brenhinol a gwasanaethau Cofio, a chynrychioli Cadetiaid ledled y wlad.

Mae Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw am 2019 yn cynnwys; Abl Gadét Benjamin Price (SCC Penarth; Cadet Ringyll Bethan Harris (ACF Dyfed a Morgannwg); Cadet Awyr-Ringyll James Jelinski (Adain Cymru Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr RAF); a’r Cadet Is-swyddog Faris Malik (CCF Ysgol Fitzalan). Bydd y Cadetiaid hyn yn cefnogi’r Arglwydd Raglaw ar achlysuron arbennig fel ymweliadau Brenhinol, gorymdeithiau cofio a digwyddiadau dinesig.
Mae Tystysgrif a Bathodyn Cadetiaid yr Arglwydd Raglaw’n cael eu rhoi i aelodau Lluoedd y Cadetiaid i gydnabod perfformiad Cadetiaid unigol yn ystod y flwyddyn flaenorol sydd wedi cefnogi’r Arglwydd Raglaw. Am gyflawni’r gwaith hwnnw yn 2018, cyflwynwyd Tystysgrif a Bathodyn yr Arglwydd Raglaw i Abl Gadét Mathew Staite o Gorfflu Cadetiaid Môr Penarth; Cadet Ringyll Catrodol Bradley Cartwright o ACF Dyfed a Morgannwg; a’r Cadet Ringyll Rhys Horton o Adain Cymru Rhif 1 Cadetiaid Awyr yr RAF.

Mae yna dros 4,400 o Gadetiaid gweithredol mewn 210 o leoliadau ledled Cymru. Maent yn derbyn cymorth gan dros 1,200 o wirfoddolwyr, sy’n darparu cyfleoedd ac ysbrydoliaeth i genedlaethau’r dyfodol i ennill profiadau, sgiliau a chymwysterau sy’n newid bywyd.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru (RFCA) – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd. I ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, ewch i: www.Wales-RFCA.org neu dilynwch @RFCAforWales ar Twitter. Dilynwch ein tudalen Instagram! @rfcawales.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru