Mae milwyr wrth gefn o unig Sgwadron Awyrlu Cynorthwyol Brenhinol Cymru yn helpu yn y frwydr yn erbyn y Coronafeirws.

Ar hyn o bryd, mae tîm o Sgwadron 614 (Sir Forgannwg) yn cynnal canolfan brofi drwy ffenestr y car yng Nghanolbarth Lloegr lle gall aelodau’r cyhoedd ddod i gael prawf am y feirws.

Y Rhingyll Cathy Sharples o Gaerdydd sy’n rheoli’r tîm profion symudol a dywedodd, “Rydym oll yn falch iawn o sefyll law yn llaw gyda’r GIG a gweithwyr sifil yn y frwydr yn erbyn y Coronafeirws.

“Mae’n wych ein bod wedi gallu ateb yr alwad fel sgwadron wrth gefn a helpu’r wlad lle mae ein hangen.”

Mae’r tîm yn cynnwys 12 gweithiwr yn gweithio yn Tamworth ar hyn o bryd ond gellid eu hanfon i rywle arall yn y rhanbarth. Maent yn gweithio i gefnogi Operation Rescript – y cymorth milwrol i ymateb y DU i’r pandemig coronafeirws.

Dechreuwyd yr hyfforddiant yn gynnar ym mis Mehefin gyda’r Fyddin yn Donnington ac maent wedi bod yn weithredol ers 22 Mehefin.

Mae’r Uwch Beilot Richard Steer o Gaerdydd hefyd gyda’r tîm ac meddai: “Mae’n anrhydedd gwasanaethu dros fy ngwlad yn yr argyfwng hwn, ac er ei fod yn golygu amser i ffwrdd o’m teulu, rwy’n gwybod eu bod yn falch iawn o fy rôl.”

Mae gan y sgwadron sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd aelodau eraill hefyd yn cefnogi’r ymdrech genedlaethol yn eu rolau fel sifiliaid, gan gynnwys gweithio i’r GIG, yr Heddlu a Llywodraeth Cymru.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru