Teithiodd dau sgwadron o Gatrawd 157 (Cymreig) y Corfflu Logistaidd Brenhinol i Draeth Niwgwl yn y gorllewin am benwythnos anturus ar ôl ailafael yn eu hyfforddiant wyneb yn wyneb.

Defnyddiodd y ddau sgwadron, Sgwadron 249 (HQ) a 580 (Morgannwg), sy’n gweithredu yng Nghaerdydd, eu penwythnosau i ffwrdd ym mis Awst i adeiladu ar gysylltiadau oedd wedi’u cynnal drwy hyfforddiant rhithwir yn ystod y cyfnod clo.

Ariannwyd y teithiau’n rhannol diolch i grantiau gan Sefydliad Corfforedig Elusennol Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru gan gyflawni eu nod o roi hwb i frwdfrydedd dros ailafael mewn hyfforddiant i filwyr wrth gefn y Fyddin.

Roedd gweithgareddau ar gyfer Sgwadron 249 (HQ)  yn cynnwys dilyn llwybrau beicio heriol a cherdded rhywfaint o lwybr go serth yr arfordir rhwng Niwgwl a Thyddewi. Cawsant eu gwobrwyo am eu hymdrechion gyda thrip ar gwch o amgylch Ynys Dewi i ddysgu am hanes morwrol, daeareg a bywyd gwyllt yr ardal arfordirol leol.

Cymerodd Sgwadron 580 (Morgannwg) ran mewn her pledu paent a sesiwn ymarfer corff ar y traeth gan gadw pellter cymdeithasol.

Mae’r ddau sgwadron wedi mynegi eu diolch i Sefydliad Corfforedig Elusennol Milwyr wrth gefn a Chadetiaid Cymru am y cyfraniad ariannol a gyfrannodd at lwyddiant eu penwythnosau i ffwrdd ac ailafael yn eu hyfforddiant.

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru