Mae milwyr wrth gefn y Llynges wedi anfon neges o ddiolch am chwe chyfrifiadur llechen a brynwyd gyda rhodd ariannol gan Sefydliad Corfforedig Elusennol Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru.

Ar ôl i’r pandemig coronafeirws roi terfyn ar lawer o weithgarwch wyneb yn wyneb, cynyddodd gweithgarwch yn y byd rhithwir a datblygwyd ffyrdd newydd o ymgysylltu a hyfforddi.

Roedd hyn yn golygu bod angen offer ychwanegol, fel y chwe llechen a brynwyd gan HMS Cambria, sydd bellach ar gael i’w defnyddio gan aelodau o gwmni’r llong, er mwyn iddynt allu cael gafael ar hyfforddiant ar-lein yn haws.

Mae’r cyfrifiaduron llechen yn cael eu benthyca’n bennaf i’r hyfforddeion hynny nad oes ganddynt offer o’r fath gartref i’w galluogi i wneud hyfforddiant a gwneud cynnydd.

Dywedodd y Prif Is-swyddog Rob Evans, Hyfforddwr Hyfforddiant Cychwynnol y Llynges yn HMS Cambria, “Mae’r cyfrifiaduron llechen wedi bod yn amhrisiadwy i aelodau o Gwmni’r Llong. Maen nhw’n wedi rhoi ffordd ychwanegol i’n Milwyr Wrth Gefn gadw mewn cysylltiad â’r tîm yn ystod y cyfnod clo. Mae’r gallu i ymgymryd â hyfforddiant o bell ac mewn amgylchedd rhithwir wedi bod yn fuddiol iawn ac mae wedi caniatáu i Staff Hyfforddi gyflwyno hyfforddiant a sicrhau parhad.”

Ychwanegodd yr is-gapten Brian Hayes, “Mae galw mawr wedi bod am y cyfrifiaduron llechen ac maent wedi bod yn llwyddiant ysgubol, yn enwedig yn ystod y cyfnod clo. Fe fyddant yn ased gwerthfawr i HMS Cambria yn y dyfodol hefyd, felly mae Cwmni’r Llong yn hynod ddiolchgar am yr haelioni a’r gefnogaeth a roddir i’r Uned wrth ddarparu’r cymhorthion hyfforddi gwerthfawr hyn.”

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru