Mae Mintai Ystum Taf o Lu Cadetiaid y Fyddin (ACF) wedi ffurfio cysylltiad swyddogol ag Ysbyty Maes 203 (Cymru), Corfflu Meddygol y Fyddin Frenhinol.

Cynhaliwyd seremoni ddydd Sadwrn i ffurfioli’r berthynas – y cyntaf o’i bath yng Nghymru – yng Nghanolfan Lluoedd Wrth Gefn y Fyddin yn Gabalfa, Caerdydd.

Cyflwynodd y Brigadydd Toby Rowland, Comander yr 2il Frigâd Meddygol, feret newydd â bathodyn arno i bob cadét a llongyfarchodd y Sarjant Gadet Cerys Whitfield ar ei dyrchafiad diweddar.

Bydd y cysylltiad yn gwella mynediad at hyfforddiant i bobl ifanc ac Oedolion sy’n Wirfoddolwyr gyda Llu’r Cadetiaid (CFAV) – mae hyn yn cynnwys Cymorth Cyntaf, sy’n rhan allweddol o faes llafur cadetiaid.

Cafodd y cadetiaid wers ryngweithiol hefyd am hanes Corfflu Meddygol y Fyddin Frenhinol. Ar y noson cyn canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd y gweithdy’n cwmpasu’r technegau achub bywyd a ddatblygwyd yn y gwrthdaro a rôl arwrol swyddogion meddygol.

Mae Mintai Ystum Taf yn rhan o Gwmni A, ACF Dyfed a Morgannwg. Roedd yn benwythnos prysur i’r cwmni, a gymerodd ran hefyd yng Ngwasanaeth Coffa cenedlaethol Cymru yng Ngerddi Alexandra yng Nghymru.

Mae yna fwy na 4,400 o gadetiaid yng Nghymru, sy’n rhan o sefydliadau sy’n cyfuno gwaith ieuenctid gyda hyfforddiant ar thema filwrol a gweithgareddau cymunedol.

Mae cadetiaid yn tyfu trwy brofiadau sy’n newid bywyd wrth iddyn nhw ddysgu sgiliau personol ac ymarferol, gan ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol hefyd. Cliciwch yma i ddysgu mwy.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru