Mae myfyrwraig o Gasnewydd sydd yn ei hail flwyddyn yn y coleg wedi canfod y rysáit perffaith ar gyfer astudiaethau llwyddiannus trwy ddod yn gogydd gyda’r fyddin wrth gefn.

Pan nad yw mewn addysg amser llawn, mae Camilla Olsen wedi defnyddio ei horiau hamdden i roi hwb i’w CV a dysgu sgiliau newydd gyda Magnelfa 217 o 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol ym Marics Rhaglan.

Bydd y cogydd 19 oed yn gwisgo’i hiwnifform patrwm aml-dir i Gampws Crosskeys yng Ngholeg Gwent heddiw i ddathlu Diwrnod y Lluoedd wrth Gefn, sy’n ddathliad cenedlaethol o’u cyfraniad i’r lluoedd arfog.

“Ymunais bron i flwyddyn yn ôl a gallaf ddweud yn onest mai dyna’r peth gorau wnes i erioed. Rwy’n falch iawn o fod yn filwr wrth gefn,” meddai Camilla, sy’n astudio cymwysterau gwasanaethau cyhoeddus. “Fel milwr wrth gefn, gallaf hefyd fyw bywyd sifil arferol a gwneud yr hyn rydw i fel arfer yn ei wneud o ddydd i ddydd.”

Mae milwyr wrth gefn yn ymrwymo 27 diwrnod i hyfforddi a gwasanaethu bob blwyddyn, ochr yn ochr â phersonél rheolaidd y lluoedd arfog. Maen nhw’n dod o hyd i gydbwysedd sy’n cyd-fynd â’u rolau bob dydd, waeth a ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth neu oes ydyn nhw am gydbwyso’r cyfan â bywyd teuluol.

Dywedodd Camilla: “Mae bod yn gogydd wedi bod yn werth chweil ac yn llawer o hwyl. Y prif reswm wnes i ymuno oedd er mwyn ennill mwy o sgiliau a chymwysterau ar gyfer y dyfodol. Mae wedi bod yn gwbl newydd i mi ac rydw i wedi cael llawer o hyfforddiant.

“Mae’r fyddin wedi bod mor hyblyg a dwi wedi gallu gweithio o gwmpas fy ngwaith coleg ac maen nhw’n blaenoriaethu hynny, felly dwi’n cael y cyfleoedd gorau gan y ddau. Rydyn ni i gyd yn cytuno bod addysg yn dod yn gyntaf ac mae bod filwr wrth gefn wedi rhoi sgiliau trosglwyddadwy sy’n help gyda fy astudiaethau. ”

Daeth Camilla, neu Breifat Olsen fel y’i gelwir gan aelodau ei huned, yn gogydd cymwysedig ar ôl pasio pythefnos o hyfforddiant. Mae cogyddion yn chwarae rhan hanfodol trwy sicrhau bod personél y Gwasanaeth yn cael prydau iach lle bynnag maen nhw, beth bynnag fo’r amgylchiadau.

Mae 2,200 o filwyr wrth gefn yng Nghymru sy’n aelodau gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn. Ar draws y Deyrnas Unedig, milwyr wrth gefn yw tua un rhan o chwech o’r lluoedd arfog ac mae ganddynt rôl hanfodol yn diogelu’r wlad.

Yn rôl Camilla, mae hi hefyd wedi rhoi hwb i’w rhagolygon gwaith yn y dyfodol trwy ddysgu am yr ochr weinyddol, cyllid a storio, yn ogystal â mwynhau cyfleoedd i deithio. Mae’r profiadau eang yn cynnig sgiliau sy’n drosglwyddadwy i bob agwedd ar fywyd sifil.

“Rwy’n gweithio mewn tîm ac yn cymryd rôl arwain, felly dwi wedi meithrin sgiliau cyfathrebu ac yn dod yn fwy hyderus yn siarad o flaen pobl,” meddai Camilla, sydd wedi helpu i fwydo mwy na 300 o bobl mewn ymarfer hyfforddi. “Mae fy sgiliau rheoli amser, ysgrifennu a TGCh wedi gwella ac mae’r rhain i gyd wedi bod yn ddefnyddiol ar gyfer fy astudiaethau.

“Y cymhelliant mwyaf yw cael fy ngwthio i fod y fersiwn gorau o fi fy hun. Mae’r milwyr wrth gefn wedi fy ngwneud i’n fwy ffit, yn gorfforol ac yn feddyliol, gan roi dealltwriaeth well i mi o ddisgyblaeth bersonol. ”

Yr wythnos hon, bydd cyfres o ddigwyddiadau cenedlaethol yn cyrraedd penllanw gyda Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn Llandudno ddydd Sadwrn 30 Mehefin. Defnyddiwch #SaluteOurForces i ymuno yn y gweithgareddau ar-lein. I ddysgu mwy am ddod yn filwr wrth gefn, cliciwch yma.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru