Cynhaliwyd saliwt ffurfiol ym Mae Caerdydd i nodi 65 mlynedd ers coroni Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.

Taniwyd y saliwt gan filwyr wrth gefn o 104 Catrawd y Magnelwyr Brenhinol y tu allan i adeilad eiconig y Pierhead.

Daeth cannoedd o aelodau’r cyhoedd ynghyd i wylio’r achlysur, a oedd yn cynnwys 21 rownd yn cael eu tanio bob 10 eiliad. Defnyddiwyd bwledi gwag o dri gwn 105mm ysgafn.

Cymerwyd y saliwt gan Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi De Morgannwg, Mrs Morfudd Meredith, Is-Lywydd y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) dros Gymru.

Yn bresennol gyda Mrs Meredith, cynrychiolydd y Frenhines ar gyfer y sir, roedd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Dianne Elizabeth Rees a Phennaeth y Fyddin yng Nghymru, y Brigadydd Alan Richmond OBE.

Bu milwyr wrth gefn o Fagnelfa 211 C (Iwmyn Morgannwg) a Phencadlys Magnelfa 217 (Dinas Casnewydd) yn cymryd rhan yn y saliwt.

Er bod y saliwt yn achlysur seremonïol yn unig, mae’r Magnelwyr Brenhinol wedi cyfrannu gwasanaeth arfau i’r Fyddin Brydeinig ym mhob brwydr ers 300 o flynyddoedd. Erbyn heddiw, mae milwyr wrth gefn yn gwasanaethu o leiaf 27 diwrnod y flwyddyn, ac felly maent wedi tyfu i fod yn aelodau gwerthfawr o’r teulu Amddiffyn.

Pobl gyffredin yw milwyr wrth gefn sy’n gwneud gwaith sy’n cael effaith anghyffredin. Maen nhw’n gwneud ystod eang o swyddi, ac yn derbyn hyfforddiant heb ei ail i ddatblygu sgiliau a chymwysterau sy’n hybu eu swyddi sifilaidd. Maen nhw’n cael eu talu am eu gwaith, ac am eu costau tra’n hyfforddi ar y penwythnos a min nos, ac yn derbyn tâl sy’n cyfateb i dâl milwyr arferol wrth fyddino.

Cynhelir saliwtiau ffurfiol yng Nghaerdydd, Llundain, yr Alban a Gogledd Iwerddon i nodi achlysuron arbennig, fel penblwyddi a dathliadau Brenhinol.

Yn ystod 2018, bydd rhagor o saliwtiau ffurfiol i nodi pen-blwydd Dug Caeredin, pen-blwydd Swyddogol y Frenhines, a phen-blwydd Tywysog Siarl.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru