Cymerodd Sgwadronau o Gorfflu Logisteg Brenhinol Catrawd 157 (Cymru) ran mewn gweithgareddau amrywiol o redeg drwy fwd i deithiau cerdded hanes milwrol dros benwythnosau llawn antur ar ôl ailafael mewn hyfforddiant wyneb yn wyneb.

Teithiodd Sgwadron 398 o Queensferry i Hadrian’s Wall Camp yng Ngogledd Lloegr ar gyfer eu penwythnos astudio i ganolbwyntio ar sut roedd y tir a’r tywydd yn effeithio ar arfau a thactegau Rhufeinig yn yr oes honno. Tynnwyd sylw at bethau tebyg rhwng y dulliau a ddefnyddiwyd gan y Rhufeiniaid bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, a gweithredoedd diweddar Byddin Prydain.

Roedd y penwythnos yn cyfuno ffitrwydd a gwybodaeth filwrol, darllen mapiau, diddordebau cyffredinol, ynghyd â’r cyfle i gael hyfforddiant wyneb yn wyneb.

Cynhaliwyd gweithgareddau Sgwadron 223, Abertawe, yn yr ardal gyfagos ac roeddent yn cynnwys taith seiclo 62 milltir, gêm o “airsoft” a golff traed.

Treuliodd Sgwadron 224, sydd wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin a Hwlffordd, y penwythnos mewn canolfan awyr agored sifilaidd lle’r oedd y gweithgareddau’n amrywio o saethyddiaeth, dringo ar wal ddringo a chwrs rhaffau uchel i gaiacio, taith redeg trwy fwd gyda rhwystrau a sgiliau byw yn y gwyllt.

Ariannwyd y tri phenwythnos yn rhannol diolch i grantiau gan Sefydliad Corfforedig Elusennol Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru gan gyflawni eu nod o roi hwb i frwdfrydedd dros ailafael mewn hyfforddiant i filwyr wrth gefn y Fyddin.

Mae pob sgwadron wedi diolch i Sefydliad Corfforedig Elusennol Milwyr Wrth Gefn a Chadetiaid Cymru am y cyfraniad ariannol a wnaed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru