Dywedodd y Brigadydd Andrew Dawes CBE, Cadlywydd Cyd-reolaeth Filwrol Cymru sydd wedi’i lleoli yn Aberhonddu, y bydd y Lluoedd Arfog yn parhau i gefnogi’r GIG yng Nghymru “mewn unrhyw ffordd y gallwn ni” yn y frwydr yn erbyn y #coronafeirws. MOd-crown-copyright army and ambulance personnel standing in front of ambulance

“Mae’n dal i fod yn fraint aruthrol cefnogi GIG Cymru mewn unrhyw ffordd y gallwn ni yn ystod y cyfnod diweddaraf hwn o’r ymateb i’r pandemig,” meddai’r Brigadydd.

“Maen nhw wedi gofyn i ni helpu i staffio ambiwlansys Cymru a chludo’r brechlyn ledled Cymru. Ar hyn o bryd, mae tua 80 o bersonél yr Awyrlu Brenhinol a 14 o dechnegwyr meddygol y Fyddin yn cael eu defnyddio fel Llu Cymorth Brechu i gefnogi GIG Cymru.

“Mae’r personél hwn yn gweithredu o 26 o leoliadau ar draws saith Bwrdd Iechyd Cymru, gyda chefnogaeth tîm bach sy’n gweithio o adeilad Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd. Mae gennym ni hefyd tua 100 o filwyr, a dynnwyd yn bennaf o Gatrawd RLC 9, sy’n helpu i staffio ambiwlansys mewn naw canolfan ambiwlans ranbarthol i gefnogi Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

“Mae hyn ar ben y cynllunwyr arbenigol a’r swyddogion cyswllt yn Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a’r byrddau iechyd rhanbarthol, yn ogystal â chefnogi’r rhwydweithiau cadernid rhanbarthol sydd wedi bod ar waith ers mis Mawrth y llynedd.”Powys-teaching-health-board-cc army men wearing masks

Meddai’r Ysgrifennydd Amddiffyn Ben Wallace:

“Mae meddygon amddiffyn yn cael eu defnyddio yn y niferoedd mwyaf rydyn ni wedi’u gweld erioed yn ystod cyfnod o heddwch yn y DU, gan gefnogi’r ddwy her fwyaf sy’n wynebu’r wlad hon – cyflwyno’r brechlyn a chynorthwyo ysbytai i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed.

“Heddiw, siaradais i â chynrychiolwyr milwrol sy’n gweithio ym mhedair cornel y DU, gan gefnogi cymunedau wrth i ni dynnu ynghyd i fynd i’r afael ag effeithiau’r feirws. Er bod y Lluoedd Arfog yn gweithio’n galed ochr yn ochr â’r GIG, awdurdodau lleol a chontractwyr preifat, rydyn ni’n barod i wneud mwy pan ddaw’r alwad.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru