Mae patrôl ymarfer blynyddol mynyddoedd Cambria ar waith yn y Canolbarth.

Dyma brawf patrôl anodda’r byd yn ôl pob sôn, a bydd mwy na mil o filwyr yn cymryd rhan yn yr her anodd hon.

Mae timau byddin Prydain a 37 o fyddinoedd rhyngwladol wedi cofrestru ar gyfer y patrôl, sef y mwyaf o’i fath. Bydd 137 o dimau yn cymryd rhan i gyd, gan gynnwys rhai’n mentro am y tro cyntaf erioed o Nigeria, Macedonia, Cyprus, Belarws a’r Ffindir.

Wedi’i drefnu gan 160 Bridgâd y Troedfilwyr a Phencadlys Cymru, bydd timau o wyth o filwyr arferol ac wrth gefn yn mynd ar gyrch patrolio deuddydd. Byddan nhw’n crwydro 60km drwy’r Mynyddoedd Du ac yn cario cit ac offer personol 32 pwys.

Wedi archwiliad i wneud yn siŵr eu bod yn barod am yr ymarferiad, bydd cadlywyddion patrôl yn dilyn cyfres o orchmynion ac yn mapio llwybr, ddydd a nos, trwy set o sefyllfaoedd amrywiol – sefyllfaoedd sydd wedi’u cynllunio i brofi holl sgiliau milwrol sylfaenol milwr modern.

Mae’r timau’n cael pwyntiau ar ôl pob her sy’n cyfrannu at eu sgôr cyffredinol. Maen nhw’n cael medal aur, arian, efydd neu dystysgrif gwblhau. Dim ond 5% o’r patrolau sy’n cael y brif wobr, a dyw traean o’r timau ddim yn gorffen o gwbl.

Dechreuodd patrol ymarfer mynyddoedd Cambria ym 1959, pan aeth criw o filwyr tiriogaethol Cymreig ati i gynllunio digwyddiad hyfforddi penwythnos yn cynnwys gorymdaith hirdaith dros fynyddoedd Cambria cyn gorffen mewn  gornest saethu ym maes hyfforddi Pontsenni.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y patrôl ymarfer hwn, hoffwch Army in Wales ar Facebook a dilynwch @Army_Wales ar Twitter.

Images: Sergeant Jonathan van Zyl, Crown Copyright

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru