Mae syrfëwr adeiladau sydd â mwy na 15 mlynedd o brofiad mewn eiddo masnachol wedi ymuno â RFCA dros Gymru fel Pennaeth Ystadau.

Dechreuodd Mr Ben Horton y swydd ddechrau Medi, ac mae’n ymuno â’r Gymdeithas o’r Groes Goch, lle llwyddodd i gyflawni cynllun trawsnewid ystadau.

Wrth ei groesawu, dywedodd y Cyrnol Nick Beard, Prif Weithredwr RFCA dros Gymru, “Mae Ben yn dod â chymysgedd eang o sgiliau’n ymwneud ag ystadau o’r Groes Goch a bydd y rhain yn gweddu’n dda iawn i’r Gymdeithas.

“Er bod yr adeilad newydd yng Nghaerdydd ar gyfer Milwyr wrth gefn y Llynges Frenhinol bellach wedi’i gwblhau, mae dyfodiad Ben yn cyd-daro ag ystod eang o brosiectau llai ar gyfer y milwyr wrth gefn a’r cadetiaid yn y rhanbarth.”

Cyn ei swydd gyda’r Groes Goch, roedd Ben yn arwain tîm arolygu adeiladau oedd yn gweithio o bell. Mae’n briod, gyda dau o blant ifanc ac yn ei amser hamdden mae’n hoffi coginio a chymryd rhan mewn chwaraeon.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at yr heriau a ddaw gyda’r rôl newydd fel Pennaeth Ystadau,” meddai Ben.

Mae Ben, a’r tîm sydd wedi’u neilltuo ar gyfer Ystadau a Chyfleusterau, yn gyfrifol am fwy na 400 o adeiladau a 880 o asedau, yn amrywio o gytiau cadetiaid i eiddo gwerth miliynau o bunnoedd. Mae’r rhain i’w cael ar hyd a lled y wlad ac maent yn darparu lleoliadau i filwyr wrth gefn a chadetiaid i weithio a hyfforddi i brofi eu gwir botensial. Ariennir RFCA dros Gymru i gynnal, adnewyddu a chynnal yr ystâd hon.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru