Mae’r Awyrlu Brenhinol wedi penodi Comodor yr Awyrlu Tony Keeling fel Cadlywydd nesaf Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol.

Bydd Comodor yr Awyrlu Tony Keeling OBE yn olynu Comodor yr Awyrlu Dawn McCafferty CBE ym mis Medi 2020.

Dywedodd, “Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi yn Gadlywydd Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol. Fel cyn-gadét fy hun, rwy’n gefnogol iawn i Gorfflu’r Hyfforddiant Awyr a’r Llu Cadetiaid Cyfunol a gwychder, uchelgais a chyflawniadau’r cadetiaid, ond rwy’n ymwybodol na fyddai cystal bri ar y sefydliad heb benderfyniad ac ymrwymiad tîm rhagorol y staff parhaol sy’n gweithio gyda rhwydwaith anhygoel o wirfoddolwyr sy’n oedolion.

“Mae gen i barch mawr tuag at bopeth y mae Comodor yr Awyrlu McCafferty wedi’i gyflawni dros Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol yn ystod ei chyfnod fel Cadlywydd, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymuno â’r tîm ym mis Medi.”

Mae Comodor yr Awyrlu McCafferty yn ymddeol ar 15 Gorffennaf, pan fydd ei thymor o wyth mlynedd yn dod i ben. Ar hyn o bryd, Comodor yr Awyrlu Keeling yw’r Swyddog Awyr sy’n gyfrifol am alluoedd Peirianneg Awyrofod a Logisteg, Ffotograffwyr a Gwasanaethau Cerddoriaeth yr Awyrlu  Brenhinol.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru