Dadorchuddiwyd plac i gofio am y milwr olaf i dderbyn y Groes Victoria olaf i’w chyflwyno gyda rhuban glas y Llynges.

Daeth dros 80 o bobl ynghyd yn Gilfach-goch, pentref bach yng Nghwm Rhondda,  i gofio am y Prif Is-swyddog George Prowse VC DCM.

Cafodd y plac ei osod y tu allan i ganolfan gymuned y pentref, ger hen gartref CPO Porwse cyn iddo ymuno â lluoedd gwirfoddol wrth gefn y Llynges Frenhinol.

Bu’n gwasanaethu yn Fflandrys a Ffrainc gydag Adran Bataliwn Drake y Llynges Frenhinol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Dangosodd sawl achos o wroldeb a dewrder eithriadol cyn cael ei ladd ar faes y gad ym mis Medi 1918.

Ym mis Gorffennaf 1919, arweiniodd Sarah Prowse restr o ddyfarniadau ôl-farwolaeth ym mhalas Buckingham a derbyn rhuban glas Croes Victoria ei gŵr gan Frenin Siôr V.

Cafodd y rhuban glas ei ddiddymu’n ddiweddarach pan lofnododd y Brenin warant yn dweud y byddai pawb yn derbyn rhuban browngoch o hynny ymlaen.

Bydd Cymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru yn nodi Dydd y Cadoediad 2018 gyda chyfres o straeon o Fôn i Fynwy. Ydych chi’n gwerthu’r pabi neu’n cynnal digwyddiad cofio yn eich ardal chi? Rhannwch yr hashnod #RFCARemembers ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn cymryd rhan ar ein platfformau digidol.

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru