Mae dau berson ifanc yn eu harddegau o Bowys wedi’u penodi’n Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer 2021 mewn seremoni wobrwyo rithwir.

Cyflwynodd Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Powys, Mrs Tia Jones fathodyn eu penodiad i Ringyll y Cadetiaid Lucy Vermeire o Grughywel a Rhingyll Hedfan y Cadetiaid Cerys Ball o Raeadr Gwy. Bydd cyfnod eu penodiad yn para blwyddyn.

Dewiswyd y ddwy ar gyfer rôl cadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar ôl cael eu henwebu gan arweinwyr grwpiau cadetiaid a’r Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru.

Mae’r rôl yn cynnwys mynychu nifer o ddigwyddiadau swyddogol, gan gynnwys digwyddiadau’r Cofio, ymweliadau Brenhinol a gorymdeithiau, yng nghwmni Mrs Tia Jones, Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi Powys, sy’n gweithredu fel cynrychiolydd y Frenhines.

Dywedodd Mrs Tia Jones, “Roedd cymaint wedi gorfod newid oherwydd y pandemig, ond mae’n brawf o ddyfeisgarwch dyn bod modd cyflwyno’r gwobrau heno heb allu cynnal digwyddiad ffisegol.

“Heno, dyma gyfle i wobrwyo unigolion sydd wedi rhoi o’u hamser i gyfrannu at gymdeithas a gwasanaethu eu cymuned. Yn yr un modd, mae’r achlysur yn dangos ymroddiad ac ymrwymiad llawn y rhai sy’n gwasanaethu yn y Lluoedd Wrth Gefn a’r Cadetiaid.”

Mae Lucy yn aelod o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys, ac mae’n astudio yn Ysgol Uwchradd Crughywel ac yn gweithio tuag at ennill ei Gwobr Aur Dug Caeredin. Ei nod yw gweithio mewn canolfan gweithgareddau awyr agored.

Yn ystod y pandemig cyflwynodd Lucy fideo hyfforddi ardderchog i gadetiaid eraill yn seiliedig ar daith gerdded yn yr awyr agored a oedd yn cwmpasu sgiliau llywio, coginio a chrefft gwersyll sylfaenol. Y tu allan i fyd y cadetiaid, mae Lucy yn feiciwr modur brwd.

Mae Cerys yn aelod o Rif 2 Adain Cymru Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol, ac mae’n astudio yn Ysgol Uwchradd Llanidloes. Bu’n aelod o Sgwadron 579 Llandrindod Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol ers pum mlynedd.

Mae Cerys wrth ei bodd yn gorymdeithio ar y ffordd, ac er bod Gorymdaith Nijmegen wedi’i gohirio yn 2020, penderfynodd gwblhau taith gerdded rithwir ar ei phen ei hun, gan gerdded awr bob dydd cyn cwblhau cyfanswm pellter y digwyddiad.

Bydd y ddwy yn dilyn ôl traed Uwch-ringyll y Cadetiaid Sally Murton-Davies o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys, Uwch-ringyll y Cadetiaid Holly Vincentelli hefyd o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys, a Rhingyll Hedfan y Cadetiaid Benjamin Gilmore o Rif 2 Adain Cymru Cadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol.

 

Cafodd un gwirfoddolwr sy’n oedolyn – Hyfforddwr Rhingyll Staff James Davies o Lu Cadetiaid y Fyddin Gwent a Phowys – ei gydnabod am ei wasanaeth rhagorol a’i ymroddiad i ddyletswydd trwy dderbyn Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw.

Mae James yn dod o Ystradgynlais, a bu’n aelod o’r cadetiaid cyn dod yn wirfoddolwr sy’n oedolyn. James yw Hyfforddwr Mintai Gurnos ac mae wedi cael ei ganmol am drefnu hyfforddiant rhithwir ar gyfer cadetiaid yn ystod y pandemig.

Mae dros 4,400 o Gadetiaid yng Nghymru sy’n ennill sgiliau a chymwysterau drwy weithio gyda chymunedau lleol, elusennau a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol. Cyflwynir maes llafur y cadetiaid gan gannoedd o hyfforddwyr a chynorthwywyr sifil gwirfoddol, sy’n rhoi o’u hamser gyda’r nos yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos.

Cafodd y digwyddiad gwobrwyo rhithwir ei drefnu a’i ddarlledu gan y Gymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid dros Gymru – sefydliad sydd wedi cefnogi’r Lluoedd Arfog ers dros 100 mlynedd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru