Mae Sgwadron-bennaeth Andrew Clark, 71 oed, wedi camu i lawr fel Swyddog Rheoli Sgwadron 948 (Hwlffordd a Dinas Tyddewi) ar ôl 43 o flynyddoedd o wasanaeth.

Cafodd Andrew ei ganmol am ddegawdau o wasanaeth gwirfoddol i Gadetiaid Awyr y Llu Awyr Brenhinol gan yr Is-Farsial Awyr Ian Gale, cyn-gadét Sgwadron 2508 (Tyddewi).

Mae Sgwadron-bennaeth Clark wedi gweld miloedd o gadetiaid yn tyfu’n oedolion, ac mae llawer ohonynt wedi camu ymlaen i ymaelodi â’r Llu Awyr Brenhinol. Un ohonynt yw Is-Farsial Gale, sydd bellach yn Brif Swyddog Cynorthwyol y Staff Awyr.

Pan gafodd wybod bod Sgwadron-bennaeth Clark yn camu i lawr o’i rôl fel Swyddog Rheoli, dywedodd AVM Gale, “Mae’n bwysig myfyrio ar faint o effaith y mae pobl yn ei chael ar fywydau pobl ifanc. Roedd Andrew Clark yn hollbwysig i’m gyrfa fy hun ac mae wedi bod yn ysbrydoli cadetiaid ers dros 40 mlynedd! Pob clod i chi syr ac ymddeoliad hapus.”

Mae ymrwymiad Sgwadron-bennaeth Clark i Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol wedi cael ei gydnabod gan Gapten Anrhydeddus y Grŵp, Carol Vorderman hefyd. Meddai: “Llongyfarchiadau mawr i Sgwadron-bennaeth Andrew Clark – dyn arbennig iawn sydd wedi cwblhau 43 o flynyddoedd o wasanaeth gwirfoddol i Gadetiaid Awyr yr Awyrlu Brenhinol. Bydd colled enfawr ar eich ôl.”

Mae Sgwadron-bennaeth Clark wedi diolch i’r holl staff a’r gwirfoddolwyr eraill sydd wedi ei gefnogi dros y blynyddoedd am eu gwasanaeth a’u teyrngarwch. Meddai: “Heb gymorth fy nhîm o staff, byddai wedi bod yn amhosibl i ni fynd â Band Martsio Sgwadron 948 ledled y DU, nid yn unig i fynychu pareds y Cadetiaid Awyr, ond hefyd i berfformio sawl gwaith yn Sioe Arglwydd Faer Llundain, Sioe Arglwydd Faer Lerpwl a Brwydr y Blodau Jersey.”

Bydd Cadetiaid Awyr Hwlffordd bellach yn cael eu rheoli gan Swyddog Hedfan Tami Richards.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru