Cafodd peilot o’r Battle of Britain a gafodd ei eni a’i fagu yn Llandudno ei anrhydeddu gydag ehediad gan y Red Arrows er cof amdano.

Cynhaliwyd yr ehediad dros Landudno ar 13 Awst, i anrhydeddu’r Rhingyll Glyn Griffiths, wrth i’r Red Arrows gynnal ymarfer arddangos yn RAF y Fali gerllaw.

Ganed Glyn Griffiths ym 1918 a bu’n gweithio yn adran nwy Cyngor Dosbarth Trefol Llandudno, cyn derbyn comisiwn gwasanaeth byr yn yr RAF ym 1937. Daeth hyn i ben ar 22 Awst, 1939 ond ailymunodd ddechrau Ebrill 1940 fel Awyrennwr Peilot.

©Cofeb Brwydr Prydain, Llundain

Ymunodd â Sgwadron 17 yn Kenley ym mis Mai ac ym mis Mehefin roedd y sgwadron yn gweithredu yn Ffrainc o Dinard a Le Mans ac erbyn mis Tachwedd roedd wedi ennill y Distinguished Flying Medal (DFM).

Ar ddechrau 1941 cafodd Griffiths ei anfon o Sgwadron 17 i weithio fel hyfforddwr. Fe’i comisiynwyd i fod yn Swyddog Gwarant ym mis Ebrill 1942, ac aeth i Ganada yn ddiweddarach i hyfforddi. Ar ôl iddo ddychwelyd i’r DU, bu’n hedfan mewn cyrchoedd gyda Sgwadron 4, uned Cydweithredu’r Fyddin.

Ym mis Hydref 1943 roedd yn dychwelyd o gyrch dros Ffrainc pan wrthdrawodd peilot awyren gyfagos ag ef uwchben eu canolfan yn Odiham. Neidiodd o’r awyren gan ddefnyddio parasiwt ond nid cyn iddo ddioddef llosgiadau difrifol, ac ni wellodd o’r anafiadau cyn i’r rhyfel ddod i ben.

Rhyddhawyd Griffiths o’r Llu Awyr Brenhinol ym 1946 fel Is-gapten Hedfan, a bu farw ym 1983 yn Epsom, Surrey.

Delweddau a geiriau drwy garedigrwydd Cofeb Brwydr Prydain, Llundain.

 

Cofrestrwch heddiw

Rhowch eich manylion isod i gael y wybodaeth ddiweddaraf am RFCA dros Gymru